prev next

Üretim Planlama süreçlerini kendi bünyenizde yürütmekte zorluk yaşıyorsanız, bu süreçlerinizi sizin için biz kendi uzmanlarımızla yönetebiliriz:

* Kendi bünyemizdeki ERP programımızla tüm Malzeme İhtiyaç Planlaması süreçlerinizi sizin için en etkin şekilde uygulayarak, ne zaman ne kadar malzeme sipariş etmeniz ve üretmeniz gerektiğini tespit etmenize yardımcı olabiliriz. 

* Sizin için İş Emirlerinizi çıkarır, İş Emri sonlarında Kalite, Makine ve Çalışan Performansı, Makine Kullanılabilirlik (Duruş) Raporlarınızı oluşturur, mevcut durumun iyileştirilmesi için gerekli Sürekli İyileştirme, Düzeltici ve Önleyici Faaliyet süreçlerini başlatmanıza yardımcı oluruz.

* Müşteri siparişlerinizden yola çıkarak kendi bünyemizdeki ERP programımızla Kapasite Planlamanızı yapar, hangi zaman dilimlerinde, hangi iş istasyonlarında, kaç personel ile ne kadar çalışmanız gerektiğini size söyleyebiliriz.

Üretim planlama süreçlerini kendi bünyenizde yürütüyorsanız, ancak sorunlar yaşıyorsanız, doğru uygulamalar ile çözüme ulaşmanızı sağlayabiliriz:

* Üretim planlama süreci analiz edilir, minimum stokla üretim yapılmasını sağlayacak üretim planlama süreci oluşturulur.

* İş emri yapısı analiz edilir incelenir.

* Operasyon raporları analiz edilir, iyileştirilir.

* Atölye seviyesi ve atölye-planlama arasındaki bilgi akışı analiz edilir ve iyileştirilir.

* Atölyenin ihtiyacı olan günlük, haftalık, aylık, yıllık kapasite planlama süreci analiz edilir.

* Verimliliği maksimum yapacak, atıl kapasite oluşmasını engelleyecek, detaylı kapasite planlama süreci oluşturulur.

* ERP sistemi içinde gerekli raporlamalar tespit edilir. Veritabanı eksikleri tespit edilir ve tamamlanması sağlanır.