Artırılmış Gerçeklik ile Bakım Yönetim Sistemi

Artırılmış gerçeklik, gün geçtikçe popülerleşen, kullanıcıya sanal gerçeklik ile mevcut gerçekliği birleştirme imkanı verip kullanıcının deneyimini zenginleştiren bir teknolojidir.

Artırılmış Gerçeklik ile Bakım Yönetim Sistemi, kullanıcıların bakım ve onarım işlerini tamamlaması veya teknisyenlerden eğitim almaları gibi konuların çok daha hızlı ve hatasız olmasını sağlar. Aynı zamanda genel bir performans artışı sağlar.

Artırılmış gerçeklik kullanılmayan bir bakım yönetim sisteminde, işlemi yapacak teknisyenin takip etmesi gereken birçok aşama vardır. Bu esnada teknisyenin, asıl sorundan uzaklaşarak işlerini doğru yapmak adına gerekli verilere, izlemesi gereken adımlara bakması gerekir ve tüm bu işlemler süreci yavaşlatır, zaman kaybettirir, çözümlere daha yavaş ulaşılmasına neden olur ve dolayısıyla bu problemler genel bir performans düşüklüğüne neden olur. Bu noktada Artırılmış Gerçeklik kullanılması ise iş sürecindeki verimsizliğin ve israfların ortadan kaldırılmasını sağlar ve performansı yüksek ölçüde artırır.

Artırılmış Gerçeklik Çözümlerimiz

AR ile bakım yönetim sisteminde, kişinin ayrı ayrı yerlere bakıp bilgi edinip işlemi tamamlamaya çalışmasına gerek kalmaz. İhtiyacı olan veriler Artırılmış Gerçeklik sayesinde dijital olarak aktarılır. Böylece teknisyen sorunu çözmeye çalışırken farklı kaynaklarla dikkatinin dağılması yerine yapacağı işe daha iyi odaklanıp sorunu daha hızlı çözebilir. Sadece daha hızlı çözmekle de kalmaz, AR’ın sağladığı sanal gerçeklik sayesinde 3D simülasyon şeklinde yapacağı işin aşamalarını canlı olarak görüp o aşamaları takip ederek çok daha hatasız bir iş ortaya çıkarır.

Artırılmış Gerçeklik ile Bakım yönetim Sistemi uygulamalarımızdan;

Özetle, mevcut gerçeklikle yapılan, manuel şekilde çalışan bir bakım sistemindense, Artırılmış Gerçeklik ile bakım yönetim sistemi uygulanması her açıdan daha avantajlıdır. Bu alanda uzman olmayan kişi de aynı işi yapabildiğinden, AR kullanan işletmelerin dışa bağımlılığı ve maliyeti de azalmaktadır.

UnoPro olarak işletmelerin dijitalleşme serüvenlerinde yol arkadaşı oluyoruz. Artırılmış gerçeklik ile bakım yönetim sistemi adına geliştirdiğimiz projelerle işletmelere son teknoloji araçlarla donatılmış bakım yönetim sistemleri sağlıyoruz.  İşletmelerin bakım yönetim sistemlerini ideal şekilde gerçekleştirmelerine rehberlik ediyoruz. Ayrıca dijital ikiz alanında işletmelerin var olan ya da hayata geçirmek istediği operasyonlarını dijital ortama aktarıyoruz. Karşılaşacakları durumları önceden belirliyor, atılması gereken adımlar hakkında işletmelere öncülük ediyoruz.

Artırılmış gerçeklik ile bakım takip sistemi