Değer Akış Haritalama 4.0 (VSM 4.0 – Analiz ve Tasarım) Eğitimi

Değer akış haritalama 4.0, mevcut durum ve yalın durum değer akışların üzerinde veri akış sistemlerinin gösterildiği, veri sisteminin sistemsel bir bakış açısıyla ortaya konularak iyileştirmeye açık noktalarının tespit edilmesini sağlayan bir araçtır.

Eğitim Süresi: 0,5 gün

İçerik:

 • Dijitalleşmenin Sosyal Hayattaki Etkileri, Fabrikalara Etkileri
 • Sipariş İşleme Sürecinde Teslim Süresinin Payı
 • Bilgi Akışlarının Bölümler Bazında Temsili Gösterimleri
 • Şirketlerin Yalın ve Dijital Dönüşüm Süreçleri
 • Yeni Değer Akış Haritalama Formatı vs. Klasik Değer Akış Haritalama Formatı
 • Değer Akış Haritalama Mevcut Durum 4.0
 • Değer Akış Haritalama 4.0 ve Aşamaları
 • İsraf Türlerinin Birbirlerine Olan Etkileri
 • Bilgi Akışında İsraf Tespiti
 • Değer Akış Haritalama Gelecek Durum 4.0
 • Değer Akışını İsraflardan Arındıracak Yalın Üretim Araçlarının Belirlenmesi
 • Gelecek Durum Değer Akış Tasarımı
 • Dijitalleştirme Stratejisinin Hedefleri
 • Ürün ve Süreç Bilgi Akışının Entegrasyonu
 • Değer Akış Haritalama 4.0 Sembolleri

Modül Uygulaması:

 • VSM 4.0 analizi ve tasarlanması

Kazanımlar:

 • Dijitalleşmenin sosyal hayata ve fabrikalara etkilerini görebilir.
 • Yeni değer akış haritalama ve klasik değer akış haritalamayı kavrayıp, karşılaştırma yapabilir.
 • Değer akış haritalama mevcut durum 4.0 ve gelecek durum 4.0’ı kavrayıp, aşamalarını öğrenebilir.
 • Bir süreçteki veri akış sistematiğini analiz edebilir.
 • Endüstri 4.0 değer akış haritasını çizebilir.
 • Analog, dijital ve sözlü verilerin akışlarını görüp, veri akışları arasındaki kopuklukları tespit edebilir.
 • Dijital unsurlar arasındaki entegrasyon ihtiyaçlarını belirleyebilir.
 • Endüstri 4.0’a yönelik yol haritasını oluşturabilir.

Kimler Katılmalı:

Operasyon / imalat yöneticileri, mühendislik yöneticileri, kalite yöneticileri, kıdemli süpervizörler, mühendisler ve teknisyenler gibi operasyon karar vericileri.

Sertifikalandırma: Eğitim sonunda katılım sertifikası verilecektir.

Eğitime tablet, bilgisayar ve VR gözlük ile katılım sağlanmaktadır. VR gözlük tarafımızca temin edilecektir.

Katılım sağlamış olduğunuz eğitimleri pekiştirmek isterseniz, daha sonra devam eden eğitimlerimizden bir sefere mahsus olarak ücretsiz bir şekilde faydalanabilirsiniz.

17 modülden oluşan workshopların tamamını veya dilediğiniz modülü satın alarak takvimdeki tarihlerden seçeceğiniz günlerde katılım sağlayabilirsiniz.