Değer Akış Haritalama (VSM – Analiz ve Tasarım) Eğitimi

ILO (International Labor Organization)’ ya göre İş Etüdü, belirli özelliklere sahip bir faaliyetin yürütülmesinde gerekli olan insan ve malzeme kaynaklarının mümkün olan en iyi şekilde kullanımını temin etmek için başvurulan “metot etüdü” ve “zaman etüdü” tekniklerini içeren bir terimdir. Verimlilikle doğrudan ilişkilidir.

Değer akışı haritalama (VSM- Analiz ve Tasarım), yalın yöneticilerin operasyonel mükemmelliği ve müşteri memnuniyetini uygulamaya yönelik bir sistem yaklaşımı benimsemesini sağlayan üst düzey bir araçtır.  VSM, tüm süreçler için sürekli iyileştirme yol haritasının omurgasını oluşturur.

Eğitim Süresi: 1,5 gün

İçerik:

 • İş Etüdü Kavram Tanımı
 • İş Etüdünün Faydaları, Amaçları
 • Verimlilik Kavramı
 • Etkinlik ve Etkililik Tanımı
 • İş Etüdü Verimlilik İlişkisi
 • İş Etüdü Aşamaları ve Teknikleri
 • Method Etüdü
 • Method Etüdü Örneği
 • Metot Etüdü Şemaları
 • Zaman Etüdü Formu ve Kullanımı
 • Değer Katan ve Değer Katmayan İş
 • Zaman Etüdü Uygulaması
 • İş Etüdü Ergonomi İlişkisi
 • Değer Akış Haritalama Kavramı ve Amacı
 • İsraf Türleri
 • Değer Akış Haritalama Nasıl yapılır
 • Mevcut Durum Değer Akışı Tanımı, Haritalama ve Çizim Adımları
 • Değer Akış Haritalama Sembolleri
 • Mevcut Durum Çizme Adımları
 • Değer Akış Haritalama Adımları ve Çizim Yöntemi
 • Gelecek Durum Değer Akış Haritalama Kavramı
 • Gelecek Durum Değer Akış Haritalama Oluşturulması
 • Değer Akışı Haritalamanın Yararları
 • Değer Akış Haritası Örnekleri
 • İsraf Analizi, Değer Katan ve Katmayan Faaliyetlerin Belirlenmesi
 • Zaman Çizelgesi Oluşturma Adımları
 • İyileştirmeye Açık Konular Listesi Oluşturulması, Ölçümler ve Performans Metriklerinin Belirlenmesi

Modül Uygulaması:

 • Zaman etüdü uygulaması
 • İsraf analizinin yapılması. Değer katan, katmayan işlerin ve israfların ayrımı
 • Değer Akış Tasarımı
 • Değer Akış Analizi
 • VSM mevcut durum iyileştirmeye açık konuların tespiti ve eylem listesi oluşturma

Kazanımlar:

 • Etkinlik ve etkililik kavramları arasındaki farkı kavrayabilir.
 • İş etüdünün işletmeler için faydalarını ve önemini öğrenebilir.
 • Değer akış haritalamanın işletmelerdeki yerini ve önemini kavrayabilir.
 • İş etüdü tekniklerini, aşamalarını öğrenip etüt yöntemlerini kullanabilir.
 • Üretim süreçlerini bir bütün olarak ele alıp değerlendirebilir.
 • İsrafları ve kaynaklarını görebilir, ortadan kaldırılmaları için plan oluşturabilir.
 • Malzeme ve bilgi akışı bağlantısını kurabilir.
 • Fonksiyonel birimlerin bütününü görerek ve anlayarak çalışmaların bir bütün olarak iyileştirilmelerini sağlayabilir.
 • Müşteri talebiyle proses üretim sürelerini kıyaslayarak darboğaz proseslerin ortaya çıkartılmasını sağlayabilir.
 • Ürüne bağlı akış yollarını analiz ederek sürekli akışın sağlanması için çıkarımlarda bulunabilir.
 • Layout iyileştirme çalışmaları yapabilir.

Kimler Katılmalı:

Operasyon / imalat yöneticileri, mühendislik yöneticileri, kalite yöneticileri, kıdemli süpervizörler, mühendisler ve teknisyenler gibi operasyon karar vericileri.

Sertifikalandırma: Eğitim sonunda katılım sertifikası verilecektir.

Eğitime tablet, bilgisayar ve VR gözlük ile katılım sağlanmaktadır. VR gözlük tarafımızca temin edilecektir.

Katılım sağlamış olduğunuz eğitimleri pekiştirmek isterseniz, daha sonra devam eden eğitimlerimizden bir sefere mahsus olarak ücretsiz bir şekilde faydalanabilirsiniz.

17 modülden oluşan workshopların tamamını veya dilediğiniz modülü satın alarak takvimdeki tarihlerden seçeceğiniz günlerde katılım sağlayabilirsiniz.