ERP Destekli Üretim Planlama (ERP – MRP II, CRP) Eğitimi

MRP (Malzeme İhtiyaç Planlaması), üretim için stok bilgilerini, sipariş bilgilerini ve ürün ağaçlarını kullanarak gerekli malzeme ihtiyaçlarını planlayan tekniktir. İş süreçlerini ilerletirken zamandan ve paradan tasarrufu sağlayan bilgisayara dayalı stok kontrol ve üretim planlama sistemidir.

CRP (Kapasite Planlama), malzeme planından elde edilen bilgisayarlı yük tahmin sistemidir.

Eğitim Süresi: 2 gün

İçerik:

 • MRP Kavramı ve Amacı
 • MRP’nin Genel Yapısı ve Şartları
 • Kapasite İhtiyaç Planlama Kavramı
 • Kapasite İhtiyaç Planlama Süreci ve Aşamaları
 • Kapasite İhtiyaç Planlama Çeşitleri
 • Kapasite İhtiyaç Planlamasının Girdi ve Çıktıları
 • Kapasite İhtiyaç Planlama Neden İhtiyaç Duyarız
 • ERP Kavramı ve Tarihçesi
 • ERP’nin Ana Modülleri; Finans, İK, İmalat ve Lojistik
 • ERP’nin Amacı ve Faydaları
 • ERP Uygulamasında Başarı Yolları
 • Dinamo ERP
 • Dinamo ERP Modülleri; Muhasebe-Finansman Maliyet Yönetimi, Stok ve Depo Yönetimi, Üretim ve Planlama Yönetimi, Satın Alma Yönetimi, Kalite Yönetimi, KPI Yönetimi

Modül Uygulaması:

 • Kapasite Planlama Uygulaması

Kazanımlar:

 • MRP’nin işletmelerdeki yerini ve önemini kavrayabilir.
 • MRP çalıştırmak için gerekli hazırlığı yapabilir.
 • Kaynakların etkin kullanılması sağlayabilir.
 • Bir proses için dar boğazları belirleyebilir.
 • Stok miktarlarında ve dar boğazlarda azalma sağlayacak yaklaşımlar geliştirebilir.
 • Belirlenen kapasitelere göre üretim planlama yapabilir.
 • Bir iş planında belirlenmiş amaçlara ulaşabilmek için gerekli fonksiyonları koordine edebilir.
 • Nakit ihtiyacı planlamasında etkinliği arttırabilir.
 • Müşteri hizmetlerini düzenleyebilir ve geliştirebilir.
 • ERP kavramını ve tarihçesini öğrenebilir.
 • ERP’nin temel uygulamalarını öğrenebilir.
 • ERP’de MRP modülünü çalıştırabilir ve otomatik olarak iş emirlerini açabilir.
 • Dinamo ERP’nin kullanım alanlarını ve avantajlarını öğrenebilir.

Kimler Katılmalı:

Operasyon / imalat yöneticileri, mühendislik yöneticileri, kalite yöneticileri, kıdemli süpervizörler, mühendisler ve teknisyenler gibi operasyon karar vericileri.

Sertifikalandırma: Eğitim sonunda katılım sertifikası verilecektir.

Eğitime tablet, bilgisayar ve VR gözlük ile katılım sağlanmaktadır. VR gözlük tarafımızca temin edilecektir.

Katılım sağlamış olduğunuz eğitimleri pekiştirmek isterseniz, daha sonra devam eden eğitimlerimizden bir sefere mahsus olarak ücretsiz bir şekilde faydalanabilirsiniz.

17 modülden oluşan workshopların tamamını veya dilediğiniz modülü satın alarak takvimdeki tarihlerden seçeceğiniz günlerde katılım sağlayabilirsiniz.