Etkileme Teknikleri ve Performans Görüşmesi Eğitimi

Performans görüşmesi, pozitif veya negatif etkisi olan bir davranış üzerine, kişiyle bu davranışı pekiştirici veya değiştirici yönde iletişimde bulunmaktır.

Eğitim Süresi: 0,5 gün

İçerik:

 • Etkileme Tekniklerinde Delta Yöntemi
 • Feedback Kavramı
 • Feedback Kaynakları
 • Çalışanların Yöneticilerden Beklentileri
 • Doğru Feedback Şablonu
 • Doğru Feedback Örnekleri
 • İyi ve Kötü Feedback ve Örnekleri
 • Performans Görüşmesi Yöntemleri
 • Performans Yönetimi Sisteminin Amacı ve Önemi
 • Performans Yönetimi Sisteminin Yararları
 • Performans Görüşmesinde Sıklıkla Yapılan Hatalar; Hale Etkisi, Belirli Derecelere/ Puanlara Yönelme, Yakın Geçmişteki Olaylardan Etkilenme, Kontrast Hataları, Kişisel Önyargılar, Pozisyondan Etkilenme, Atıf Hataları
 • Performans Değerleme Sürecinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Modül Uygulaması:

 • Delta etkileme tekniğinin kullanılması alıştırması.

Kazanımlar:

 • Etkileme tekniği olan Delta Yöntemi hakkında bilgi sahibi olabilir.
 • Bireysel performansın gelişimini ve belirlenen hedeflere ulaşılabilmesini sağlayabilir.
 • Çalışanların motivasyonları artırmayı sağlayacak yaklaşımlar geliştirebilir.
 • Kişiselleştirmeleri ve hatalı varsayımları ortadan kaldırabilir.
 • Doğru ve etkin performans görüşmesi yapabilir.
 • İş ilişkilerinde ve geri bildirim verirken Delta yöntemini kullanabilir.
 • Ekibin kapasitesinden daha iyi yararlanılmasını sağlayabilir.

Kimler Katılmalı:

Operasyon / imalat yöneticileri, mühendislik yöneticileri, kalite yöneticileri, kıdemli süpervizörler, mühendisler ve teknisyenler gibi operasyon karar vericileri.

Sertifikalandırma: Eğitim sonunda katılım sertifikası verilecektir.

Eğitime tablet, bilgisayar ve VR gözlük ile katılım sağlanmaktadır. VR gözlük tarafımızca temin edilecektir.

Katılım sağlamış olduğunuz eğitimleri pekiştirmek isterseniz, daha sonra devam eden eğitimlerimizden bir sefere mahsus olarak ücretsiz bir şekilde faydalanabilirsiniz.

17 modülden oluşan workshopların tamamını veya dilediğiniz modülü satın alarak takvimdeki tarihlerden seçeceğiniz günlerde katılım sağlayabilirsiniz.