Gemba, Kaizen, Jidoka, Poka Yoke Eğitimi

Kaizen “Sürekli İyileştirme” demektir. Yöneticilerden işçilere herkesi içeren sürekli bir iyileştirme aracıdır. Amacı üretimdeki süreçleri küçük ama etkili değişikler ile daha iyi hale getirebilmektir.

Jidoka, otonomasyon olarak Türkçeleştirilir ve problemleri ortaya çıkarma esasına dayanır. Jidoka, gerçek mükemmelliğe ulaşılmasına yardımcı olabilecek en önemli yalın ilkelerden biridir.

Poka Yoke operatörlerin manuel iş yapma sırasında hata (poka) yapmalarını engelleyen yalın üretim yöntemidir. Amacı, insan hatalarını daha oluşmadan önce engelleme, düzeltme veya bunları ortaya çıkarmaktır. Terim olarak Shigeo Shingo tarafından ortaya atılmıştır.

Eğitim Süresi: 1 gün

İçerik:

 • Kaizen Kavramı
 • Kaizenin Amacı
 • Kaizen ve Yenilik Arasındaki Fark
 • İyileştirmenin Yolları, İyileştirme İçin Gerekli Koşullar ve Sorumluluklar
 • Yalın Üretim İsraf Tanımları
 • İsraf Türleri
 • Kaizen ve PUKÖ İlişkisi
 • Öneri Sistemi Kavramı, Etkin Bir Öneri Sistemi Kurma Yöntemleri
 • Kaizen Hedefi
 • İş Yerinde İş Birliği
 • Gemba Kavramı, Gemba ile Problem Çözme,
 • Genchi Genbutsu
 • 8D Kavramı Nedir ve Neden Gereklidir
 • 8D Metodunun Evreleri
 • 8D Formu
 • A3 Raporlama Tekniği Tanımı ve Amacı
 • A3 Formu
 • Kaizen Örneği
 • Problem Çözmek için Kullanılan Kalite Kontrol Araçları
 • Jidoka Kavramı ve Tarihsel Gelişimi, Amaçları ve Prensipleri, Uygulama İlkeleri
 • Andon Kavramı ve Örnekleri
 • Doğru Andon Tasarımı
 • Poka Yoke Kavramı, Uygulama Teknikleri
 • Poke Yoke Faydaları
 • Poke Yoke Kriterleri
 • Başarılı Bir Poke Yoke Uygulaması İçin Gerekenler
 • Poke Yoke Örnekleri

Modül Uygulaması:

 • A3 yöntemi ile Kaizen
 • 8D Tekniği ile Jidoka, Poka-Yoke

Kazanımlar:

 • Kaizen’in işletmelerdeki yerini ve önemini kavrayıp, uygulama noktalarını tespit edebilir.
 • Sorunların kök nedenlerini tespit edip, kalıcı çözümleri uygulayarak hataların tekrarını engelleyebilir.
 • Proseslerin tutarlı, stabil ve başarılı bir şekilde yürütülmesini, çıktıların yüksek seviyede korunması sağlayabilir.
 • Bir öneri sistemini doğru bir şekilde kurgulayıp, Kaizen ile problemin çözümünü yapabilir.
 • Bir problem için 8D metodunu uygulayabilir.
 • Bir proses için Balık kılçığı analizi, Pareto analizi, 5 Neden analizi uygulayabilir.
 • Bir proses için Poka Yoke çalışması yapabilir.
 • Talep değişmelerine karşı işletmesinin uyum sağlama becerisini arttırabilir.
 • Hatalı parçaları kaynağında ayırarak bir sonraki prosese geçmesini engelleyebilir.
 • Poka Yoke çalışmasıyla insana bağlı kalmadan hataları önleyebilir.
 • Hatalı ürün işçiliği, hurda maliyeti gibi hatalardan kaynaklı maliyetleri azaltabilir.
 • Bir proses için andon ihtiyaçlarını tespit edebilir ve doğru andon yerleşimlerini yapabilir.

Kimler Katılmalı:

Operasyon / imalat yöneticileri, mühendislik yöneticileri, kalite yöneticileri, kıdemli süpervizörler, mühendisler ve teknisyenler gibi operasyon karar vericileri.

Sertifikalandırma: Eğitim sonunda katılım sertifikası verilecektir.

Eğitime tablet, bilgisayar ve VR gözlük ile katılım sağlanmaktadır. VR gözlük tarafımızca temin edilecektir.

Katılım sağlamış olduğunuz eğitimleri pekiştirmek isterseniz, daha sonra devam eden eğitimlerimizden bir sefere mahsus olarak ücretsiz bir şekilde faydalanabilirsiniz.

17 modülden oluşan workshopların tamamını veya dilediğiniz modülü satın alarak takvimdeki tarihlerden seçeceğiniz günlerde katılım sağlayabilirsiniz.