İş İstasyonu Tasarımı, Ergonomi, 5S Eğitimi

Yalın iş istasyonu tasarımı; iş istasyonlarının, çalışma koşullarında ortaya çıkan değişimlerin veya çevreden kaynaklanan belirsizliklerin üstesinden gelebilecek şekilde ergonomik kurallara uygun, verimli çıktılar sağlayacak bir prosesin tasarlanmasıdır.

Ergonomi, insan ile kullandığı donanım ve çalışma ortamı arasındaki ilişkileri bilimsel olarak inceleyerek uygulama alanına aktaran disiplinler arası bir bilim dalıdır. Ergonominin temel amacı sistemin çalışanla uyumlu hale getirilmesi ve bu sayede çalışanın sağlık, güvenlik ve refahının sağlanarak performansının arttırılmasıdır.

5S, Japonlar tarafından ortaya çıkartılmış bir yalın üretim aracıdır. Japonca baş harfleri “S” ile başlayan 5 kelimenin işyerlerinde düzenin sağlanmasının, gereksiz malzeme stoğunun engellenmesinin, çalışan verimliliğinin arttırılmasının, düzgün ve kolay ulaşabilecek şekilde tanımlama yapılmasının, malzeme ve işgücü israfının azaltılmasının sağlanması amacıyla bir araya getirilip uygulanması ile oluşturulan bir sistematiktir.

Eğitim Süresi: 0,5 gün

İçerik:

 • Esneklik Kavramı
 • Esnek İmalat Sistemleri
 • Talep Dalgalanmalarına Karşı Klasik Yaklaşım
 • Talep Dalgalanmalarına Karşı Esnek İmalat Sistemleri
 • Esnekleşme Adımları
 • İş İstasyonu Yerleşim Tiplerinin Esneklik Bakımından Karşılaştırılması
 • İş İstasyonu Tasarımının Parametreleri; Malzeme Akış Sisteminin Belirlenmesi, Ergonomi Kurallarına Uygunluk, 5S İlkelerinin Kullanılması, Andon Kullanımı ve Diğer Parametreler, Ergonomi Kavramı
 • 5S Kavramı ve Örnekleri
 • 5S Uygulama Adımları

Modül Uygulaması:

 • Esnek iş istasyonu tasarımı, 5S uygulaması

Kazanımlar:

 • Bir iş istasyonunda yerleşim tiplerinin esneklik bakımından karşılaştırılmasını yapabilir.
 • Talep dalgalanmalarına karşı daha iyi uyum gösteren iş istasyonları tasarlayabilir.
 • Küçük parti büyüklükleriyle üretim yapabilecek iş istasyonları tasarlayabilir.
 • Bir iş istasyonunda çalışanların hareketlerini engelleyen unsurları tespit edip ortadan kaldırabilir.
 • Ergonomik bir iş istasyonu tasarımı yapabilir.
 • Bir iş istasyonunda 5S çalışması yapabilir.
 • Stok çevrim hızını arttırabilir.
 • Yarı mamul stoklarını azaltabilir.
 • Malzeme transferlerini ve hareketlerini hızlandırabilir.
 • Verimli, görsel ve ergonomik bir iş yerinin oluşmasını sağlayabilir.

Kimler Katılmalı:

Operasyon / imalat yöneticileri, mühendislik yöneticileri, kalite yöneticileri, kıdemli süpervizörler, mühendisler ve teknisyenler gibi operasyon karar vericileri.

Sertifikalandırma: Eğitim sonunda katılım sertifikası verilecektir.

Eğitime tablet, bilgisayar ve VR gözlük ile katılım sağlanmaktadır. VR gözlük tarafımızca temin edilecektir.

Katılım sağlamış olduğunuz eğitimleri pekiştirmek isterseniz, daha sonra devam eden eğitimlerimizden bir sefere mahsus olarak ücretsiz bir şekilde faydalanabilirsiniz.

17 modülden oluşan workshopların tamamını veya dilediğiniz modülü satın alarak takvimdeki tarihlerden seçeceğiniz günlerde katılım sağlayabilirsiniz.