Kanban, Heijunka (Seviyelendirme), Milk- Run Eğitimi

Heijunka, seviyelendirilmiş üretim veya dengeli üretim anlamına gelir. Kısaca talep dengesizliğinden arındırılmış bir üretim yönetimidir.

Kanban, bir fabrikada üretimin akışını kontrol etmek, ürün üretiminin çekme sistemine göre yapılmasını gerçekleştirmek için kullanılan kartlardır. Kanban sistemi, bir üretim çizelgeleme ve envanter kontrol sistemidir.

Eğitim Süresi: 0,5 gün

İçerik:

 • Kanban Kavramı
 • Kanban Çekme Sistemi ve Amacı
 • Kanban Sistemi Uygulama Adımları
 • Kanban Sisteminde Analiz ve Süreçlerin Seçilmesi
 • Kanban Kuralları
 • Kanban Çeşitleri
 • Kanban İşleyişi
 • Kanban Sisteminde Planlama ve Boyutlandırma
 • İtme ve Çekme Sistemi Karşılaştırılması
 • Milk-Run Kavramı
 • Milk- Run Sistemi Kurulum Aşamaları
 • Heijunka Kavramı ve Tarihsel Gelişimi
 • Dengelemeye Neden İhtiyaç Duyarız
 • Heijunka Uygulaması
 • Heijunka Üretimine Örnek

Modül Uygulaması:

 • Heijunka uygulama alıştırması.
 • Kanban uygulama alıştırması.
 • Milk-Run hesaplamaları ve rota oluşturma alıştırması.

Kazanımlar:

 • Heijunka’nın işletmelerdeki yerini ve önemini kavrayabilir.
 • Bir üretim sistemine karışık yükleme kabiliyeti kazandırabilir.
 • İş gücü ve makinelerin dengeli kullanılmasını sağlayabilir.
 • Müşteri memnuniyetini arttırmayı, stok ve depolama maliyetlerini azaltmayı sağlayacak yaklaşımlar geliştirebilir.
 • Bir kanban sistemini doğru bir şekilde kurgulayabilir.
 • Gecikmelerin ve elde kalan siparişlerin önüne geçebilecek yaklaşımlar oluşturabilir.
 • Üretim planlarındaki değişikliklere daha kolay uyum sağlama teknikleri geliştirebilir.
 • Malzeme ihtiyaç planlama, kapasite planlama ve çizelgeleme süreçlerini çalıştırılarak, kaynakların en etkin şekilde kullanılmasını ve hedeflenen müşteri siparişlerinin zamanında karşılanmasını sağlayabilir.
 • Bir iş istasyonunda Milk Run hesaplamalarını yapabilir ve rotasını oluşturabilir.

Kimler Katılmalı:

Operasyon / imalat yöneticileri, mühendislik yöneticileri, kalite yöneticileri, kıdemli süpervizörler, mühendisler ve teknisyenler gibi operasyon karar vericileri.

Sertifikalandırma: Eğitim sonunda katılım sertifikası verilecektir.

Eğitime tablet, bilgisayar ve VR gözlük ile katılım sağlanmaktadır. VR gözlük tarafımızca temin edilecektir.

Katılım sağlamış olduğunuz eğitimleri pekiştirmek isterseniz, daha sonra devam eden eğitimlerimizden bir sefere mahsus olarak ücretsiz bir şekilde faydalanabilirsiniz.

17 modülden oluşan workshopların tamamını veya dilediğiniz modülü satın alarak takvimdeki tarihlerden seçeceğiniz günlerde katılım sağlayabilirsiniz.