Proses Denetimi Eğitimi

Proses denetimi, firma çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama faaliyetleridir. Aynı zamanda firmanın verimlilik ve gelişiminin sağlanmasına yönelik yol haritasının çıkartılmasını sağlar.

Eğitim Süresi: 0,5 gün

İçerik:

 • Proses Denetimi Kavramı
 • Proses Denetiminin Kullanım Alanı ve Önemi
 • Proses Risklerinin Tanımlanması
 • Denetçi Yeterliliği
 • Saha Çalışması Aşaması
 • Proses Denetimi Faydaları
 • Yalın Proses Denetimi Soru Listesi

Modül Uygulaması:

 • Yalın proses denetimi soru listesi aracılığıyla proses denetimi alıştırması.

Kazanımlar:

 • Proses Denetiminin işletmelerdeki yerini ve önemini kavrayabilir.
 • Proseslerin yalın dönüşüme uygunluğunu denetleyebilir.
 • İşletmenin yalın dönüşüm uygunluk skorunu belirleyebilir.
 • Sistemlerdeki sapmaların ve bozulmaların erken fark edilmesini ve düzeltilmesini sağlayabilir.
 • Sürekli iyileştirmeyi korumayı sağlayacak yaklaşımlar geliştirebilir.
 • Yapılan çalışmaların şirket kültürü haline gelmesini sağlayabilir.

Kimler Katılmalı:

Operasyon / imalat yöneticileri, mühendislik yöneticileri, kalite yöneticileri, kıdemli süpervizörler, mühendisler ve teknisyenler gibi operasyon karar vericileri.

Sertifikalandırma: Eğitim sonunda katılım sertifikası verilecektir.

Eğitime tablet, bilgisayar ve VR gözlük ile katılım sağlanmaktadır. VR gözlük tarafımızca temin edilecektir.

Katılım sağlamış olduğunuz eğitimleri pekiştirmek isterseniz, daha sonra devam eden eğitimlerimizden bir sefere mahsus olarak ücretsiz bir şekilde faydalanabilirsiniz.

17 modülden oluşan workshopların tamamını veya dilediğiniz modülü satın alarak takvimdeki tarihlerden seçeceğiniz günlerde katılım sağlayabilirsiniz.