Standardizasyon Eğitimi

Süreç Yaklaşımı, kuruluşun misyon, vizyon ve değerleri ile örtüşen, bu değerlere uygun bir şekilde yapılandırılmış süreçlerinin belirlenmesi, bu süreçlerin ve ilişkilerinin analiz edilmesidir. Süreç Yaklaşımı’nın amacı, süreçler üzerinde sürekli kontrol sağlamaktır.

Standardizasyon, bir işi yaparken tüm çalışanların takip etmesi gereken prosedürlerin oluşturulmasıdır. En temel yöntemi SOP (Standart Operasyon Prosedürlerleri)’dir.

Birçok SOP, bir düzen içinde olan bir operasyonun basamaklarını detaylandırmaktadır. İşin daha iyi bir şekilde işlemesi için, iyi yazılmış standart operasyon prosedürleri yön verme, iletişim geliştirme, eğitime ayrılan zamanı azaltma ve iş tutarlılığını geliştirmeyi sağlamaktadır. Bir standart operasyon prosedürünün amacı, kontrol edilmiş bir sürecin performansını tanımlamaktır.

Eğitim Süresi: 1 gün

İçerik:

 • Süreç Yönetimi Kavramı
 • Süreç Yönetiminin Bileşenleri
 • Süreç Yönetimin Faydaları
 • Süreç İncelemesi
 • Süreç Akış Diyagramı Kavramı
 • Süreç Akış Diyagramları Oluşturma Yöntemleri
 • Standart Kavramı
 • Standardizasyon Kavramı
 • Standardizasyonun Kapsamı
 • Standardizasyonun Amacı ve İşlevi
 • Standart Operasyon Prosedürleri Tanımı ve Amacı
 • Standart Operasyon Prosedürlerinin Hazırlanması
 • Standart Operasyon Prosedürlerinin Önemi
 • Örnek Standart Operasyon Prosedürleri

Modül Uygulaması:

 • Standart Operasyon Prosedürü hazırlama

Kazanımlar:

 • Süreç bileşenlerini; süreç sahipleri, girdiler, çıktılar, kaynaklar, dokümantasyon ihtiyaçları, hedefler ve metrikleri belirleyebilecektir.
 • Süreç performans göstergelerinin hesaplanmalarını yapabilecektir.
 • İş akış sembollerinin anlamlarını öğrenip, kullanım yerlerini tespit edebilecektir.
 • Süreçlerin iş akış şemalarını oluşturabilecektir.
 • Süreçlerin geliştirilmesi ve yeniden tasarlanması için gerekli bilgi, knowhow oluşturabilecektir.
 • Standart operasyon prosedürlerinin işletmelerdeki yerini ve önemini kavrayabilir.
 • Standart operasyon prosedürü oluşturmak için gerekli hazırlıkları yapabilir.
 • Bir sürecin operasyon adımlarını ve temel noktalarını belirleyebilir.
 • Bir süreç için standart operasyon prosedürü oluşturabilir.
 • Süreçlerdeki standart dışı sapmaları minimuma indirme çalışmaları yapabilir.
 • Standardizasyon çıktıları üzerindeki kalite, verimlilik gibi iyileştirmeleri öğrenebilir.
 • Standart iş yapış şekilleri, yöntemler ile standart çıktı elde edebilir.
 • Bir süreçte yapılabilecek denetimler için referans, iyileştirmeler için zemin elde edebilir.
 • Bir süreçteki uygulama karışıklıklarını engelleyebilir.
 • İş sürekliliğini desteklemek amacıyla çalışan bazlı süreçlerin yerine operasyon bazlı süreçler oluşturabilir.

Kimler Katılmalı:

Operasyon / imalat yöneticileri, mühendislik yöneticileri, kalite yöneticileri, kıdemli süpervizörler, mühendisler ve teknisyenler gibi operasyon karar vericileri.

Sertifikalandırma: Eğitim sonunda katılım sertifikası verilecektir.

Eğitime tablet, bilgisayar ve VR gözlük ile katılım sağlanmaktadır. VR gözlük tarafımızca temin edilecektir.

Katılım sağlamış olduğunuz eğitimleri pekiştirmek isterseniz, daha sonra devam eden eğitimlerimizden bir sefere mahsus olarak ücretsiz bir şekilde faydalanabilirsiniz.

17 modülden oluşan workshopların tamamını veya dilediğiniz modülü satın alarak takvimdeki tarihlerden seçeceğiniz günlerde katılım sağlayabilirsiniz.