Stratejik Performans Yönetimi Eğitimi

Stratejik Performans Yönetimi; her kurumun kendi misyon ve vizyonuna uygun, kendisine özgü belirlediği performans kriterlerine göre bir geliştirme ve iyileştirme sürecidir. Amacı, mevcut durumu tespit ederek hedeflenen noktaya varmak için yapılması gerekenleri ortaya koymak ve uygulanmasını desteklemektir.

Eğitim Süresi: 0,5 gün

İçerik:

 • Hoshin Kanri Tanımı ve Faydaları
 • Hoshin Kanri Kavramları
 • Hoshin Kanri Dinamikleri
 • Hoshin Kanri Uygulanması
 • Performans Yönetimi Amacı Nelerdir
 • Performans Yönetim Sisteminin Aşamaları
 • Performans Yönetiminin İlkeleri ve Performansa Etkisi
 • Performans Yönetiminin Öğeleri; Vizyon, Strateji, Hedefler ve KPI’lar
 • Strateji ve Stratejik Yönetim Kavramları
 • Amaç ve Hedefleri Belirleme
 • KPI Tanımı
 • KPI’ın Önemi
 • KPI Türleri ve Örnekleri
 • KPI Panosu Nedir?
 • KPI’ın Yararları
 • KPI’ın Aşamaları
 • KPI’ların Belirlenmesinde Dikkat Edilmesi Gerekenler
 • SMART Yaklaşımı
 • Gerekli Aksiyonların Planlanması ve Takibi
 • Görsellendirme ve Raporlama

Modül Uygulaması:

 • KPI tasarımı alıştırması

Kazanımlar:

 • Süreç odaklı sistematik bir yaklaşım olan Hoshin Kanri’yi kavrayıp, strateji ve hedefleri gerçekleştirebilmek için somut bir yol haritası oluşturabilir.
 • Performans yönetiminin öncelikli amaçlarını ve sistem aşamalarını belirleyebilir.
 • Performans yönetiminin işletmelerdeki yerini önemini ve kavrayabilir.
 • Bir şirketteki performans yönetim sisteminin vizyon, strateji, hedefler ve KPI öğelerini oluşturabilir.
 • Dağınık haldeki veriyi ve bilgiyi faydalı hale getirebilir.
 • Düşük performans gösteren alanları belirleyebilir.
 • En iyi iletişim sistemini sağlayacak yaklaşımlar geliştirebilir.
 • Departmanlar arası uyum ve sinerjiyi sağlayacak yaklaşımlar geliştirebilir.
 • KPI’ ların belirlenmesinde dikkat edilmesi gereken noktaları tespit edip, aksiyonların planlamasını ve takibini yapabilir.

Kimler Katılmalı:

Operasyon / imalat yöneticileri, mühendislik yöneticileri, kalite yöneticileri, kıdemli süpervizörler, mühendisler ve teknisyenler gibi operasyon karar vericileri.

Sertifikalandırma: Eğitim sonunda katılım sertifikası verilecektir.

Eğitime tablet, bilgisayar ve VR gözlük ile katılım sağlanmaktadır. VR gözlük tarafımızca temin edilecektir.

Katılım sağlamış olduğunuz eğitimleri pekiştirmek isterseniz, daha sonra devam eden eğitimlerimizden bir sefere mahsus olarak ücretsiz bir şekilde faydalanabilirsiniz.

17 modülden oluşan workshopların tamamını veya dilediğiniz modülü satın alarak takvimdeki tarihlerden seçeceğiniz günlerde katılım sağlayabilirsiniz.