Toplam Üretken Bakım (TPM) – OEE Eğitimi

TPM (Toplam Verimli Bakım) Yalın Dönüşüm yolculuğunun en önemli adımlarından birisidir. TPM kararlılık, güvenilirlik ve kabiliyetten oluşan bir üretim ortamı yaratır. İstikrarlı bir altyapı, daha sıkı bir şekilde birbirine bağlanmış Yalın uygulamaların başarıyla başlatılabilmesi ve daha da önemlisi sürdürülebilmesi için oluşturulması gereken kritik bir temeldir.

OEE bütün ekipmanların ne ölçüde kullanıldığına işaret eden bir TPM hesabıdır. Arızalar, ekipman ayarları, duruşlar, çalışma hızındaki azalmalar, ıskartalar ve yeniden işlem gibi kayıplar üzerine düşer.

Eğitim Süresi: 0,5 gün

İçerik:

 • Bakım ve Maliyet İlişkisi
 • Bakım Sürecinin Aşamaları
 • Bakım İşlerinin Öğelerine Ayrılması
 • TPM Kavramı ve Tarihçesi,
 • Geleneksel Yaklaşım ve TPM Yaklaşımı
 • TPM’nin Temel Unsurları,
 • TPM’nin Uygulama Adımları
 • Üretim ve Bakım Bölümlerinin Sorumlulukları
 • Bakım Türleri
 • Arıza Takip Parametreleri (MTTR (Mean Time To Retrieve), MTBF (Mean Time Between Failure), MTTF (Mean Time To Failure) oranları) Tanımları ve Hesaplama Yöntemleri
 • Otonom Bakım Adımları
 • TPM Hata Kartı Kullanımı
 • Otonom Bakım Formu
 • Tek Nokta Dersi
 • TPM ve JIT İlişkisi
 • OEE ve Hedefler
 • Bakım’da Endüstri 4.0
 • Geleneksel ve Akıllı Bakımın Karşılaştırılması
 • Akıllı Bakım’ın Avantajları

Modül Uygulaması:

 • Otonom bakım formu oluşturma
 • OEE hesaplama, OEE iyileştirme

Kazanımlar:

 • Bakım maliyet ilişkisini tanımlayabilir, sistemde ihtiyaç duyulan bakım türlerini belirleyebilir.
 • Otonom bakım formlarını oluşturmak için gerekli hazırlıkları yapabilir.
 • Bir makinenin otonom bakım noktalarını belirleyebilir.
 • Bu noktalar için otonom bakım formu ve tek nokta dersi formu oluşturabilir.
 • MTTR (Mean Time To Retrieve), MTBF (Mean Time Between Failure), MTTF (Mean Time To Failure) oranlarını hesaplayabilir.
 • OEE’nin kırılımları olan kullanılabilirlik oranı, kalite oranı ve performans oranı parametrelerini hesaplayabilir.
 • İşletme bazında, makine bazında, operatör bazında, iş emri bazında, vardiya bazında OEE hesaplayabilir ve hedefleri belirleyebilir.
 • Bakım personelinin yetkinliklerini daha iyi kullanma çalışmaları yapabilir.
 • İş istasyonlarında sıfır duruş ve sıfır hataya yönelik ilerlemeyi sağlayabilir, Yalın bakım yönetim sistemi kurabilir.
 • Akıllı Bakım kavramını ve avantajlarını öğrenebilir.

Kimler Katılmalı:

Operasyon / imalat yöneticileri, mühendislik yöneticileri, kalite yöneticileri, kıdemli süpervizörler, mühendisler ve teknisyenler gibi operasyon karar vericileri.

Sertifikalandırma: Eğitim sonunda katılım sertifikası verilecektir.

Eğitime tablet, bilgisayar ve VR gözlük ile katılım sağlanmaktadır. VR gözlük tarafımızca temin edilecektir.

Katılım sağlamış olduğunuz eğitimleri pekiştirmek isterseniz, daha sonra devam eden eğitimlerimizden bir sefere mahsus olarak ücretsiz bir şekilde faydalanabilirsiniz.

17 modülden oluşan workshopların tamamını veya dilediğiniz modülü satın alarak takvimdeki tarihlerden seçeceğiniz günlerde katılım sağlayabilirsiniz.