Yalın Liderlik Eğitimi

Organizasyon anlamında liderlik, işletmenin amaçlarına ulaşabilmesi için çalışanlarının istekli katılımını sağlayan sosyal bir etki sürecidir. Lider, bir topluma veya organizasyona fayda sağlayan, değişimi yöneten, etrafındakileri ideal duruma ve hedefe yönlendirebilen kişidir.

Eğitim Süresi: 1 gün

İçerik:

 • Liderlik Tanımları
 • Geleneksel Yönetici ve Lider Karşılaştırması
 • Liderlik Belirtileri
 • İşletmelerde Lider Nasıl Olmalıdır
 • Duygusal Zekâ
 • Liderlerin Beden Dili
 • Liderlik Biçimi; Bireysel Liderlik, Kurumsal Liderlik
 • Takımdaşlık Kavramı
 • Ekip Liderliğinin Prensipleri
 • Liderlikte 3P Kuralı
 • Liderliğin Tanımlanmasındaki Kavramlar; Yönetim, Yönetici
 • Yöneticileri Başarısızlığa İten Nedenler
 • Yöneticilerin Başarısızlık Nedenleri, Davranış Temelli Gemba Yalın Liderlik Davranışları, Değişim Yönetimi ve Yalın Liderlik
 • Yalın Liderlik Davranış Şekilleri
 • Yalın Kavramı
 • Etik Kavramı
 • Etik Olmayan Davranışlara Örnekler
 • Shingo Liderlik Modeli
 • Değişimden Dönüşüme
 • Değişim Dönüşüm Nedir
 • Değişme Ne Zaman Gerçekleşir
 • Değişim Süreci Planlama ve Uygulama Adımları
 • Değişim Yönetim ve Liderlik
 • Çok Modelli Liderlik Kavramı

Modül Uygulaması:

 • Operasyonel mükemmelliği hedefleyen ideal davranışlara dayalı yalın liderlik modeli ile uygulama

Kazanımlar:

 • Liderlik tanımını kavrayabilir.
 • Lider ile yönetici arasındaki farkları daha net ayırabilir.
 • Bireysel olarak kendilerini davranışsal açıdan daha detaylı olarak tanıyabilir.
 • Kendilerinde mevcut liderlik özellikleri ile ilgili bilgi sahibi olabilir.
 • İş ilişkilerinde proaktif dili kullanabilir.
 • Çalışan motivasyonunu arttırma yöntemlerini geliştirebilir.
 • Çalışanları hedefler doğrultusunda başarılı şekilde yönlendirebilir.
 • Ekip ruhu oluşturmayı sağlayacak yaklaşımlar geliştirebilir.
 • İşletme içinde profesyonel yaklaşımı iş kültürü haline getirebilir.
 • Çalışanların yöneticilerine ve işyerine olan güvenlerini ve bağlılıklarını arttırmayı sağlayacak yaklaşımlar geliştirebilir.
 • Çalışanların kapasitelerinden daha iyi fayda sağlanacak çıktılar oluşturabilir.
 • İşletme içinde profesyonel yaklaşımı iş kültürü haline getirebilir.
 • Takım yönetiminde liderlik modeline dayalı davranışı kullanabilme.
 • Değişimin başarılı olarak nasıl yönetilebileceğini öğrenebilir.
 • Değişim liderinin özelliklerini ve değişimin getirdiği sorumlulukları öğrenebilir.

Kimler Katılmalı:

Operasyon / imalat yöneticileri, mühendislik yöneticileri, kalite yöneticileri, kıdemli süpervizörler, mühendisler ve teknisyenler gibi operasyon karar vericileri.

Sertifikalandırma: Eğitim sonunda katılım sertifikası verilecektir.

Eğitime tablet, bilgisayar ve VR gözlük ile katılım sağlanmaktadır. VR gözlük tarafımızca temin edilecektir.

Katılım sağlamış olduğunuz eğitimleri pekiştirmek isterseniz, daha sonra devam eden eğitimlerimizden bir sefere mahsus olarak ücretsiz bir şekilde faydalanabilirsiniz.

17 modülden oluşan workshopların tamamını veya dilediğiniz modülü satın alarak takvimdeki tarihlerden seçeceğiniz günlerde katılım sağlayabilirsiniz.