Yalın Yaklaşım, Endüstri 4.0 Eğitimi

Yalın Yaklaşım ve Endüstri 4.0 eğitimi yalın felsefeyi anlamaya, doğru yaklaşımı ve motivasyonu sağlamaya yönelik Yalın ve Dijital Dönüşüm yol haritası ile ilgili detaylı bilgi içeren ilk modülümüzdür.

Eğitim Süresi: 0,5 gün

İçerik:

 • Yalın Üretim Felsefesinin Tarihçesi
 • Yalın Üretim Kavramı
 • Klasik Üretim ile Yalın Üretimin Karşılaştırılması
 • Yalın Üretim Uygulamasında Avrupa ve Türkiye Kıyaslaması
 • Yalın Üretim İlkeleri
 • Yalın Üretimde İsraf Tanımları ve Çeşitleri
 • Yalın Üretim Araçları ve Amaçları
 • SWOT Analizi
 • Model Fabrikayla Birlikte Yalın Dönüşüm Süreci
 • Sanayi Devrimleri
 • Endüstri 4.0 Kavramı
 • Endüstri 4.0 ve Dijitalizasyon Farkı
 • Endüstri 4.0’ı Tetikleyen 9 Teknolojik Unsur: Büyük Veri ve Analiz, Akıllı Robotlar, Simülasyon, Dikey ve Yatay Sistem Entegrasyonu, LoT-Nesnelerin İnterneti, Siber Güvenlik, Bulut, Eklemeli Üretim, Arttırılmış Gerçeklik,
 • Endüstri 4.0’ın Avantajları ve Dezavantajları
 • İşletmelerde Yıkıcı Değişim
 • Türkiye’nin Küresel Değer Zincirindeki Konumu
 • Almanya’nın Endüstri 4.0 Dönüşümünün Türkiye’ye Muhtemel Etkisi

Kazanımlar:

 • Yalın Üretimin ilkelerini, araçlarını ve amaçlarını açıklayabilir.
 • Bir süreçteki israfları sınıflandırabilir.
 • İsrafların önlenmesini sağlayacak yaklaşımlar geliştirebilir.
 • Klasik üretim ve Yalın üretim karşılaştırması yapabilir.
 • Bir sürecin mevcut durumuna SWOT analizi yapabilir.
 • Endüstri 4.0 kavramını ve Endüstri 4.0’ı tetikleyen 9 Teknolojik Unsurları tanımlayabilir.
 • Endüstri 4.0 ve Dijitalizasyonun farkını tanımlayabilir.
 • Endüstri 4.0 Dönüşümünün Türkiye’ye muhtemel etkisini yorumlayabilir.