Yamazumi (Hat Dengeleme) Eğitimi

Yamazumi; iş adımlarının, zaman ölçüm değerleri kullanılarak takt zamanına ve diğer kısıtlara uygun şekilde dengelenmesidir.

Fabrika içi milk run; hammadde, yarı mamul ve mamüllerin taşınmasını planlayan, sık ve çekme esaslı taşımaya dayalı bir sistemdir.

Eğitim Süresi: 0,5 gün

İçerik:

 • Montaj Hatlarına Genel Bir Bakış
 • Yamazumi Kavramı ve Tarihsel Gelişimi
 • Yamazumi Adımları; İşlerin Öğelerine Ayrılması, Takt Zamanın Hesaplanması, İş Dengeleme Grafiğinin Oluşturulması, İstasyon Sayısının Hesaplanması
 • Yamazumi Grafiğinin Faydaları
 • Mevcut Durumun İyileştirilmesi
 • Örnek Vaka

Modül Uygulaması:

 • Yamazumi grafiği oluşturma
 • İş yükü dengeleme alıştırması

Kazanımlar:

 • Yamazumi grafiğini oluşturabilir.
 • Kişi başı katma değeri arttırabilir.
 • Çalışanların istasyonlardan ayrılmasını engelleyip, üretken zamanı arttırabilir.
 • Bir proses için takt zamanı hesabı yapabilir.
 • Operatörler arasında iş yükü dengesi oluşturup verimlilik artışı sağlayabilir.
 • Verimlilik ve üretim kapasitesini arttırabilir.
 • Tek parça akışını sağlayabilir.
 • Yarı mamul stoklarını azaltabilir.

Kimler Katılmalı:

Operasyon / imalat yöneticileri, mühendislik yöneticileri, kalite yöneticileri, kıdemli süpervizörler, mühendisler ve teknisyenler gibi operasyon karar vericileri.

Sertifikalandırma: Eğitim sonunda katılım sertifikası verilecektir.

Eğitime tablet, bilgisayar ve VR gözlük ile katılım sağlanmaktadır. VR gözlük tarafımızca temin edilecektir.

Katılım sağlamış olduğunuz eğitimleri pekiştirmek isterseniz, daha sonra devam eden eğitimlerimizden bir sefere mahsus olarak ücretsiz bir şekilde faydalanabilirsiniz.

17 modülden oluşan workshopların tamamını veya dilediğiniz modülü satın alarak takvimdeki tarihlerden seçeceğiniz günlerde katılım sağlayabilirsiniz.