Dijital Dönüşüm Blogları

Endüstri 4.0 ve Sürdürülebilir Kalkınma İlişkisi

Sürdürülebilir Kalkınmanın Tanımı Nedir?

Sürdürülebilirliği çevresel, sosyal ve ekonomik ilişkiler üzerindeki olumsuz etkileri en aza indirme çabası olarak özetleyebiliriz. Bu amaçla, iklim değişikliği, kirlilik ve çevreye özen gösterilmesi, doğal kaynakların sorumlu bir şekilde kullanılması odak noktası olmalıdır.

Endüstri 4.0‘ın akıllı makineleri birbirine bağlı bir üretim sürecinde birleştiren bir model olduğu gerçeğinden yola çıkarsak, Endüstri 4.0 ile sürdürülebilir kalkınma arasındaki bağlantıyı kurabiliriz.

Sürdürülebilirlik ve Endüstri 4.0 İlişkisi

Sanayi devrimlerinin etkisiyle üretim, toplumların gelişiminin ana itici güçlerinden biri olmuştur. Bununla birlikte, sanayi gelişiminin çevre üzerinde büyük bir etkisi vardır. Aslında bu üretim hızı, küresel çevre kirliliğinin ana nedenlerinden de biridir.

Bu nedenle sürdürülebilirlik, toplumun, büyük şirketlerle birlikte yüzleşmeye başlaması gereken en büyük zorluklardan biridir. İklim değişikliği ve kirlilik, son yıllarda toplumun hassasiyetini uyandıran, acil ve etkili bir çözüm gerektiren hususlardır.

Sürdürülebilir Kalkınmanın Önemi Nedir?

Endüstri 4.0 enerjiyi ve kaynaklarının kullanımındaki verimliliği arttırması ve bu sayede karbon emisyonlarını azaltması beklenmektedir.

Endüstri 4.0 için en önemli zorluklardan biri, yüksek performanslı üretimden vazgeçmeden iklim değişikliğinin etkileriyle mücadele etmektir. Bu hedefe ulaşmak için, tamamen verimli ve optimize edilmiş üretim sistemlerini geliştirmek çok önemli olacaktır.

Endüstriyel bir işletmeyi akıllı bir işletmeye dönüştürmek, aşağıdakiler üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olacaktır:

  • IoT teknolojisi ile varlıkların kontrolünü artırarak, tüketim daha iyi izlenebilir ve kaynakların daha akıllı ve daha sorumlu bir şekilde yönetilmesine yol açabilir.
  • Endüstri 4.0, sıfır atığı hedefleyen döngüsel atık yönetimi de dahil olmak üzere sürecin farklı bölümleri arasındaki bağlantıyı teşvik eder.
  • Kestirimci bakım tekniklerinin kullanımı ve hata önleme sayesinde yeniden işlemenin azaltılması.
  • Sızıntı tahmini, varlıkların ve üretim süreçlerinin optimum şekilde izlenmesi, her türlü verinin merkezileştirilmesi ve organize edilmesi.

UnoPro ve Sürdürülebilir Kalkınma

Şirketinizdeki dijitalleşme sürecine sürdürülebilir ve verimli bir bakış açısıyla yaklaşmak ister misiniz?

UnoPro olarak kurumsal firmalardan KOBİ ve küçük işletmelere kadar her seviyeden üretim firmasındaki üretim yönetiminin yanında akademik, profesyonel yöneticilik, girişimcilik ve sanayicilik bilgi ve tecrübesine sahip Türkiye’nin tek eğitim ve danışmanlık kurumu olan UnoPro, işletmenize özel hazırlanmış eğitim müfredatı ile önce yalınlaşmanıza ve daha sonra da Endüstri 4.0’a uygun bir şekilde dijitalleşmenize yardımcı olmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir