Dijital Dönüşüm Blogları

ERP ve MES Nedir?

Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) ve Üretim Yürütme Sistemleri (MES), üretim ortamında bazı ortak amaçları paylaşır. Hatta iki sistem, benzersiz özelliklere sahip olmakla beraber ilk bakışta birçok ortak paydaya sahiptir. Peki, MES ve ERP sistemleri arasındaki en temel farklılıklar nelerdir?

Belirli bir amaç odağı 
ERP, bir organizasyon içinde, bilgi paylaşımı için bir araç olarak işlev görür. Sistem, işletmenin her bölümünü birbirine bağlar ve bilginin serbestçe akmasına izin verir. Kapsamlı bir veri yolu olarak hareket etmek, ERP’yi yönetim için değerli bir araç haline getirir, çünkü karar vericilere, işletmenin her bir parçasını derinlemesine inceleme ve daha önce ulaşılması zor olan verileri anlamlı yollarla birbirine bağlama yeteneği verir.
Öte yandan MES’in temel fonksiyonu, üretim sürecinin hassas kontrolü için bir araç sağlamaktır. MES, üretim verimliliğini etkileyen değişkenleri izlemek ve düzeltmek için o anda olup bitenlere göre adımlar atar veya raporlar oluşturur. MES, mümkün olan en iyi çözümü düzenlemek adına, daha az israf yaratmak ve daha karlı bir süreç elde etmek için imalatın birçok yönünü senkronize eder.

Veri yakalama araçları
İnsanlar genellikle çoğu bilgiyi ERP’ye aktarır. Bu manuel veri toplama, sistem öncelikle planlama ve rehberlik için bir organizasyon genelinde bilgi toplamak, düzenlemek ve paylaşmak ile ilgilendiğinden, iyi işler. Modern ERP sistemleri, tüm organizasyon için tek bir veri tabanına sahiptir, böylece gereksiz girişler azaltılır veya ortadan kaldırılır. Tek bir veri deposu, farklı işlevsel alanlarda bilgi akışının sorunsuz bir şekilde paylaşılmasını da sağlar.
Üretimin aciliyeti, MES ihtiyacını tetikler. Gerçek zamanlı üretim izleme, barkod tarayıcı uygulaması, IoT sensör sinyalleri, ürün test istasyonlarından gelen veri beslemeleri, montaj makinesi sensör sistemleri geri bildirimi ve üretim katındaki personelden veri girişi aracılığıyla gerçekleştirilir. Bu bilgiler, ERP’ye doğru ve zamanında bilgi sağlayarak, kuruluşun hızla değişen koşullara ayak uydurmak için yeterince hızlı tepki vermesini sağlar. Gecikmeyi bu şekilde azaltmak, her işte daha yüksek bir parasal getiri elde etme olasılığını artırır.

Eylemleri tetikleyenler
ERP, finansal işlemlere dayalı olarak çalışır. Müşteriler sipariş verdiğinde, tedarikçiler fatura gönderdiklerinde veya bordro çekleri düzenlediğinde, sistem bir eylemle yanıt verir. ERP çok işlevlidir, ancak geliştiriciler onu öncelikle ekonomik bir alt yapı etrafında inşa ederler.

Öte yandan MES, süreç olaylarına dayalıdır. Bu sistem, üretim ortamına özgü olayları izlemek için tasarlanmıştır. Gerçek zamanlı veri izleme MES’e, üretim sürecinin uygunluğunu sağlamak, envanter tüketimini izlemek, uygun olmayan malzemede süreci otomatik bekletmek, performansa dayalı makine bakımını planlamak ve mevcut kaynakları daha verimli kullanmak için prosedürleri yeniden sıralamak gibi görevleri gerçekleştirme imkanı tanır.

Üretim Yürütme Sistemi (MES), üretimde kullanılan her türlü metot ile aracın toplandığı, çevrim içi olarak entegre edilen bilgisayar destekli bir sistemdir. MES dört temel işlevi yerine getirir:

  • Üretim sahasından anlık-eş zamanlı veri toplar (örneğin makine duruşları, kalitesizlik nedenleri, çevrim zamanı vb.).
  • Verileri düzenleyip merkezi bir veri tabanında saklar. ERP ile entegre şekilde çalışabilmektedir.
  • Planlama ve mühendislik büro gibi verilerin saklandığı diğer bilgi sistemlerinden kritik verileri de dâhil ederek tüm verilerin ağ üzerinden erişilir olmasını sağlar.
  • ERP’den iş emirlerini alıp düzenleyerek üretim birimlerine aktarır. Aynı zamanda vakalara eş zamanlı detaylı planlama ile tepki vererek verimliliği ve kaliteyi artırır.

Unutmayın, UnoPro, Akademik, profesyonel yöneticilik, girişimcilik ve sanayicilik bilgi ve tecrübesine sahip Türkiye’nin tek eğitim ve danışmanlık kurumudur. Kurumsal firmalardan KOBİ ve küçük işletmelere kadar her segmentten üretim firmasındaki üretim yönetimi bilgi ve tecrübesine sahip olan UnoPro, Türkiye’nin ilk yerli ve milli Model Fabrika’sında sanayinin yalın ve dijital dönüşümü için size özel hazırlanmış eğitim müfredatı ile önce yalınlaşmanıza ve daha sonra Endüstri 4.0’a uygun bir şekilde dijitalleşmenize yardımcı olur.

Hemen iletişime geçin!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir