Yalın Üretim Blogları

İş Etüdü Nedir?

İş Etüdü Nedir

İş Etüdü Nedir?

İşlerin en az insan enerjisi ile yapılış yöntemini ve işlerin tamamlanma süresini belirlemeye yönelik inceleme sürecidir. İş sistemlerinin incelenip düzenlenmesine yönelik; yöntem ve deneyimlerin, çalışanların iş yapabilme kapasitesini ve gereksinimlerinin de göz önüne alarak,

 • İşin iyileştirilmesini,
 • İşletmenin daha ekonomik çalışmasını,
 • İşlerin en az insan enerjisi ile yapılmasını,
 • İşlerin tamamlanma süresini belirlemeyi sağlar.

İş etüdü, verimlilikle doğrudan ilişkilidir. Bu nedenle, üretimi, çok az ya da hiç yatırım gerektirmeksizin artırmak amacıyla yaygın olarak kullanılmaktadır.

İş etüdü, genellikle iş süreçlerinin incelenmesi, ölçülmesi ve analiz edilmesiyle başlar. Bu adımda, bir iş süreci incelenir ve her bir adım detaylı bir şekilde belirlenir. Bu adımda, iş sürecinin gerekleri, kaynakları ve çıktıları belirlenir. Bu adım, işletmenin iş süreçlerini daha iyi anlamasına ve iyileştirmesine yardımcı olur.

İş etüdü ayrıca, iş süreçlerinin belirli standartlara göre yapılmasını sağlar. Bu standartlar, işletmenin iş süreçlerinin daha verimli hale getirilmesine yardımcı olur. Bu adımda, iş süreci standartları belirlenir ve her bir adım bu standartlara göre yapılır.

İş Etüdünün Alt Bileşenleri Nelerdir?

İş etüdünün, metod etüdü ve iş ölçümü olmak üzere iki alt bileşeni vardır.

Metod Etüdü Nedir?

Metod etüdü, bir işin her aşamasını ayrıntılı bir şekilde inceleyerek, işin daha verimli hale getirilmesi için yeni yöntemler geliştirmeyi amaçlayan bir yöntemdir. Metod etüdü, iş etüdü ile birlikte kullanılan bir tekniktir ve iş etüdünün bir alt bileşenidir.

Metod etüdü, bir işin her aşamasını inceleyerek, işçilerin kullanabileceği daha iyi ve daha verimli yöntemleri geliştirmeyi hedefler. Bu yöntemle iş süreci daha az zaman ve çaba harcayarak yapılabilir, işçi yorgunluğu azaltılabilir ve işçi performansı artırılabilir. Bu nedenle, metod etüdü sık sık sanayi ve üretim sektörlerinde kullanılır.

İş Ölçümü Nedir?

İş ölçümü, bir işin ne kadar sürede tamamlandığını veya bir işin ne kadar çaba veya kaynak gerektirdiğini ölçmek için kullanılan bir yöntemdir. İş ölçümü, bir işi ne kadar verimli bir şekilde yapabileceğinizi belirlemenize yardımcı olabilir ve gelecekteki iş planlaması, kaynak tahsisi ve işletme performansının ölçülmesi gibi konularda karar vermenize yardımcı olabilir.

İş Etüdü Nedir?

İş Etüdü Nasıl Uygulanır?

 • Etüdü yapılacak iş seçilir.
 • Gözlem ve kayıt yapılır. En uygun kayıt tekniğini kullanarak her olay kaydedilir.
 • Veriler analiz edilir. Yazılan işlem adımları, belirli sayıda çevrim olacak şekilde etüt formuna süreleriyle birlikte kaydedilir.
 • Değer katan ve değer katmayan işlem adımları belirlenir.
 • Standart zamanlar belirlenir. İşin gerektirdiği standart süre bulunur.
 • İşlem adımı için yeni yöntem tanımlanır, uygulanır ve buna ilişkin süreler belirlenir.
 • Denetim ve sürekliliği sağlamak için iş görenlere eğitim verilir.

İş Etüdünün Faydaları

 • İş etüdü, verimlilikle doğrudan ilişkilidir. Bu nedenle, üretimi, çok az ya da hiç yatırım gerektirmeksizin artırmak amacıyla yaygın olarak kullanılmaktadır.
 • İş etüdü analizleri sonucunda değer katan ve israfa neden olan iş adımları belirlenir. İşi yapmanın en etkili yolu düşünülerek, gereksiz faaliyetlerin ortadan kaldırılması sağlanır.
 • Faaliyetler en ekonomik şekilde düzenlenebilir.
 • Uygun olduğuna karar verilen çalışma yöntemi tanımlanır ve standartlaştırılır.
 • Standart zamanları belirleyebilir, bu sayede kapasite planlaması doğru şekilde yapılabilir.
 • Üretimde kullanılan faktörlerden yararlanma oranı artırılır. Aynı çıktı daha az faktör kullanımı ile elde edilir ya da aynı faktör kullanımı ile daha fazla çıktı elde edilir.
 • Mevcut çalışma koşullarından daha iyi çalışma koşullarına geçilebilir.

Unutmayın, UnoPro, Akademik, profesyonel yöneticilik, girişimcilik ve sanayicilik bilgi ve tecrübesine sahip Türkiye’nin tek eğitim ve danışmanlık kurumudur. Kurumsal firmalardan KOBİ ve küçük işletmelere kadar her segmentten üretim firmasındaki üretim yönetimi bilgi ve tecrübesine sahip olan UnoPro, Türkiye’nin ilk yerli ve milli Model Fabrika’sında sanayinin yalın ve dijital dönüşümü için size özel hazırlanmış eğitim müfredatı ile önce yalınlaşmanıza ve daha sonra Endüstri 4.0’a uygun bir şekilde dijitalleşmenize yardımcı olur. Hemen iletişime geçin!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir