UnoPro'da Kariyer

Genç ve Dinamik Bir Ekiple Çalışın

Şirketimiz genç ve dinamik bir ekip ile sürekli gelişmekte ve başarıyı sürdürmektedir. Ekip üyelerinin enerjisi, yenilikçi yaklaşımları ve çevikliği, şirketimizin sektörde lider konumunu korumasına ve iş süreçlerinde sürekli iyileştirmeler yapmasına olanak tanımaktadır. Bu sayede şirketimiz, hızlı ve etkili kararlar alarak, sektördeki değişimlere uyum sağlamakta ve rekabet gücünü artırmaktadır.

Amaç ve Vizyonumuz

Amaç: İşletmelerin Endüstri 4.0'a uyumlanmaları, sürdürülebilir sistemlerle oluşturulmuş bir kurum kültürü ile sürdürülebilir sonuç üretebilmeleri amacıyla operasyonel ve organizasyonel (kurumsal) mükemmellik, yalın ve dijital dönüşüm eğitim ve danışmanlığı vermek, ihtiyaç olan dijital teknolojilerin mevcut sistemlere en iyi şekilde entegrasyonunu sağlamak, bütüncül bakış açısıyla Endüstri 4.0 yolculuklarında rehberlik yapmak.

Vizyon: Küresel ölçekte değer üreten, üniversite öğrencilerinin kişisel ve profesyonel gelişimine ve Endüstri 4.0'a yönelik eğitim ve danışmanlık alanında işletmelere en fazla fayda sağlayan, Türkiye'nin en değerli eğitim ve danışmanlık firması olmak.

Açık Pozisyonlar

Aktif ilanlarımızı LinkedIn sayfamız üzerinden takip edebilirsiniz.

UnoPro Ne Yapar?

Çalışma Alanlarımız

ATV Avrupa Röportajımız

Dijital Model Fabrika Tanıtımı

İlkelerimiz

Dokuz temel ilke ile kurum kültürümüzü ve değerlerimizi paylaşıyoruz. Bu ilkeler iş süreçlerimize ve çalışanlarımızın yaşamlarına rehberlik ederken, müşterilerimize en iyi hizmeti sunma hedefini destekliyor. Bu değerler, güçlü ilişkiler kurarak ve ortak bir amaçla bir arada durarak geleceğe umutla adım atmamızı sağlar.

Respect every individual

Herkesin gelişimi için yatırım yaparız. Potansiyellerini açığa çıkarmaları için cesaretlendiririz. Herkesin katkısını onurlandırırız. Fiziksel ve duygusal olarak iyi bir çalışma ortamı sağlarız. Çevreye saygılıyız.

Lead with humility

Liderler ilk önce başkalarının ihtiyaçlarını dikkate alır. Güçlü ve zayıf yönlerimizi biliriz, hatalarımızdan ders çıkarır, başkalarından öğreniriz. Uygun oldukça karar vermeyi delege ederiz. Birbirimize güvenir ve destekleriz.

Seek perfection

Paradigmamızı ve beklentilerimizin sınırlarını zorlarız. İyileştirmelere yapısal bir şekilde yaklaşırız.

Embrace scientific thinking

Kararlarımız ve değişiklikler sorunların ve fırsatların dikkatli incelemesine dayanır. Veri ve bilgileri analiz ederek dener, geliştirir ve karar veririz. İş doğrudan yapanların fikirlerinden faydalanırız.

Focus on process

Süreçleri anlamak için işi yapıldığı yerde gözlemleriz. İsrafları minimum yapacak süreçleri tasarlarız. Kişileri suçlamadan önce sorunları çözmek için süreçlere bakarız.

Assure quality at the source

Süreçlerimizi hataların oluşmasını engelleyecek şekilde tasarlarız. Süreçlerimizin ve çıktılarımızın kalitesinden sorumlu hissederiz. Başkalarının yaptıklarının işimizi nasıl etkilediğini görmelerini sağlarız.

Improve Flow&Pull

Değer üretiminin kesintiye uğramayacağı şekilde işimizi planlarız. Gerçek müşteri ihtiyacına göre üretiriz. Süreçlerimizdeki israfları sistematik olarak arar, bulur ve bertaraf ederiz.

Think systemically

Kendi alanımızdaki iyileştirmelerin şirketin iyileştirmeleri ile nasıl hizalanması gerektiğini biliriz. İşimizin başkalarının işini nasıl etkilediğini biliriz.

Create constancy of purpose

Ortak amaç algımız, ortak güdümüz kararlarımızı şekillendirir. Topluma katkımız organizasyondaki herkesi birleştirecek kadar nettir. Varoluş amacımızı ve bizi nasıl birleştirdiğini biliyoruz ve bizim günlük aksiyonlarımıza ve iletişimimize yansır.

Create value for the customer

Müşterilerimizin beklentilerini karşılamak , önceden görmek için onlarla ilişki kurarız ve amaçlarımızı onlarla hizalarız. Müşterilerimizin neye değer verdiğini anlar ve bunu organizasyonun bilmesini sağlarız. Amaçlarımıza göre nerede olduğumuzu ölçeriz.