Model Fabrika Kurulum Projeleri

Model Fabrika, işletmelerde operasyonel mükemmelliyet ilkelerinin, deneyimsel öğrenme tekniklerini kullanarak, ölçeklenebilir bir şekilde yaygınlaştırmasını sağlayan bir araç (ortak kullanıma yönelik bir yetkinlik merkezi) olarak tanımlanabilir.

Model Fabrika, işletmelerde operasyonel mükemmellik ilkelerinin, deneyimsel öğrenme tekniklerini kullanarak, ölçeklenebilir bir şekilde yaygınlaştırmasını sağlayan bir araç (ortak kullanıma yönelik bir yetkinlik merkezi) olarak tanımlanır.

Model Fabrikaları, işletmelerin verimliliklerini ve rekabetçiliklerini arttırmak amacıyla kurulan diğer merkezlerden ayırt eden en temel özellik deneyimsel öğrenme tekniklerini kullanmasıdır. Teori ve deneyimsel müfredatı birleştirmesi sonucunda yetkinlik kazanımlarını kalıcı hale getirilmesi hedeflenmektedir.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı- Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü’nün, Birleşmiş Milletler Kalkınma Fonu’nun ve Ticaret Sanayi Odalarının ortak paydaşı olduğu Bursa, Gaziantep, Kayseri ve Mersin illerinde model fabrikalar tarafımızca kurulmuştur. Türkiye’nin özgün, yerli ve milli Yetkinlik ve Dönüşüm Merkezlerinin (Model Fabrika) hayata geçirilme projelerinin yürütülmesi UnoPro önderliğinde gerçekleşmiştir.

Model fabrikalar, diğer danışmanlık modellerinden ve teori eğitimlerinden farklı olarak deneyimsel öğrenme içerir. Ünlü filozof Konfüçyüs’ün dediği gibi “Söylersen unuturum, öğretirsen hatırlarım, beni de dahil edersen öğrenirim” sözü model fabrikadaki bütüncül uygulamalı öğretim metodolojisini desteklemektedir. Katılımcı firma temsilcileri, öğrendikleri araçları hemen öğrendikten sonra atölyede uygularlar. Yalın üretim araçlarını veya operasyonel verimlilik araçlarını kendi işletmelerinde de birebir model fabrika mentörlerinin denetiminde uygulayarak yetkinlik sahibi birey haline dönüşürler. Deneyimsel öğrenme ilkelerini baz alan model fabrika, kişilerin deneyimsel öğrenme yetkinlikleri kalıcı hale getirerek uzun vadede yetkinliklerinin ve kazanımlarının artmasını sağlayacaktır.

Bu program kapsamında Model Fabrika, sanayinin yalın ve dijital dönüşümü için özel olarak hazırladığımız eğitim müfredatını (yol haritası) kendi işletmenizde uygulayarak yalın dönüşüm sürecini başlatabilirsiniz. 

"Bu yol haritası ile öncelikle süreçlerinizi yalınlaştırarak israflardan kurtulabilir ve daha sonra Endüstri 4.0’a uygun bir şekilde sisteminizi dijitalleşebilirsiniz. Yalınlaşmadan dijitalleşmek verimsiz, israflı pahalı bir dijital sistemsizliğe sahip olmak anlamına gelir.

Kısaca en yalın ve verimli imalatı en ekonomik şekilde gerçekleştirebilir üretim ve yönetim sistemini kurabiliriz. Rakiplerinize karşı esneklik, maliyet, üretim hızı ve sevk termini avantajı elde edebilir, müşterilerinizin gözünde öncelik kazanabilirsiniz. 

Model Fabrika projenin fazları aşağıda açıklandığı üzere 4 aşamada ele alınmaktadır;

 • Hazırlık ve tanımlama aşamasına ürün seçimiyle başlanır. Ürün seçiminden sonra prototip ürün ağacı ve iş akışları oluşturulur böylece ürünü üretmek için gereken makineler ve teknoloji belirlenir.
 • Seçilen ürün özelleştirilerek CAD tasarımları yapılır.
 • CAD tasarımlarına göre ürünün prototipi üretilir.
 • Prototip üretiminden sonra gerekli makineler, donanımlar, montaj istasyonları için teklifler alınır.
 • Geleneksel üretim senaryoları, geleneksel durum fabrika yerleşim planı, prototip değer akış haritası oluşturulur.
 • Makineler devreye alınır, tesis kurulur, prototip ve ön seri imalatlar gerçekleştirilir.

Üretim sistemine göre özel olarak eğitim müfredatı ve bu müfredattaki konuların Model Fabrika üretim sahasındaki uygulamaları geliştirilir.

 • Model Fabrika eğiticilerine teorik eğitimler sınıflarda verilip uygulamaları ise gruplar halinde üretim sahasında yaptırılır.
 • Mevcut durumdan, yalın duruma kadar olan geçiş süreci senaryolarla yaşatılarak, eğiticilere dönüşümü öğrenme imkânı sunulur.
 • Bu eğitimleri, işletmelerin verimliliklerini ve rekabetçiliklerini arttırmak amacıyla kurulan diğer merkezlerin eğitimlerinden ayırt eden en temel özellik deneyimsel öğrenme tekniklerini kullanarak, teori ve pratiği birleştirmeleri ve bu vesileyle yetkinlik kazanımlarını kalıcı hale getirmeleridir.
 • Projenin uygulanacağı işletmelerin tespit çalışmaları yapılır ve belirlenen kriterlere uygun fabrikalar listesi oluşturulur.
 • Bu liste içerisinden çalışmaların başlayacağı firmalar seçilir.
 • Seçilen firmalarda yalın dönüşüm çalışmalarını yürütmeleri için eğiticiler ve işletme çalışanlarının bir arada bulunduğu gruplar oluşturulur.
 • Gruplar firmalarda çalışmalarını başlatırlar.
 • Proje kapsamında seçilen firmalarda dijital dönüşüm çalışmalarını kurgulamak adına firmanın dijital dönüşüm olgunluk seviyesi tespit edilir.
 • Olgunluk seviyesi tespiti sonucunda eksik görülen iyileştirmeye açık noktalar öncelik sırasına göre belirlenir.
 • Endüstri 4.0 Değer Akış Haritası yöntemi ile Değer Zinciri Optimizasyonu
 • Model Fabrika yalın üretim eğitimleri müfredatına ek olarak bu eğitimlerin dijital dönüşümü destekleme amacıyla hazırlanmış aşağıda belirtilen konu başlıklarını içeren özel uygulamalar bu program kapsamında seçilen firmalara verilir. 
 • ERP (Kurumsal Kaynak Planlaması)
 • MES (Üretim Yönetim Sistemi) 
 • Pick By Light Uygulaması
 • Malzeme Akışı ve RFID Uygulaması
 • Robotik Uygulamalar
 • Akıllı Bileklik Uygulaması
 • Akıllı Gözlük Uygulaması