Yalın Üretim Blogları

Muda, Muri, Mura Nedir?

Muda, Mura ve Muri birbiriyle ilişkilidir. Bunlardan birini göz ardı etmek diğer ikisini de etkiler. Yalının saha uygulamalarında, en uygun çözümü bulmak her zaman kolay olmayabilir. Muda’yı azaltmak Muri’ye yol açabilir. Mura’nın varlığı Muda’da bir israf olarak görülebilir. Muri, sistemde büyük miktarda Muda ve Mura ile sonuçlanacak bir arızaya yol açabilir. 

Gerçek dünyadaki sorunlar dinamik olduğundan ve müşterilerin ihtiyaçları sürekli değiştiğinden, iş süreçlerimizin de değişmesi gerekir. Süreçlerimizi tasarlarken ve işimizi standartlaştırırken, ortaya çıkan sisteme bu üç kavramın gözünden bakmalıyız. Çünkü Muda, Mura ve Muri’nin etkilerini dikkate alarak ve üretim stratejimizi optimize ederek verimli bir Yalın Sistem geliştirebiliriz.

Muda (İsraf) Nedir?

Muda, katma değerle çelişen israf, işe yaramaz ve kullanışsızlık anlamına gelir. Katma değerli çalışma, müşterinin ödemek istediği ürün veya hizmete değer katan bir süreçtir. Tip 1 ve Tip 2 olmak üzere iki tür Muda vardır. Muda Tip 1, son müşteri için gerekli olan süreçlerde katma değerli olmayan faaliyetleri içerir. Örneğin, muayene ve güvenlik testi nihai ürüne doğrudan değer katmaz; ancak, müşteriler için güvenli bir ürün sağlamak için gerekli faaliyetlerdir. Muda Tip 2, süreçlerde katma değeri olmayan faaliyetleri içerir ancak bu faaliyetler müşteri için gereksizdir. Sonuç olarak Muda Tip 2 ortadan kaldırılmalıdır.

Mura (Eşitsizlik) Nedir?

Mura, eşitsizlik, tekdüze olmama ve düzensizlik anlamına gelir. Mura, yedi kayıptan herhangi birinin varlığının sebebidir. Başka bir deyişle, Mura ilerler ve Muda’ya dönüşür. Örneğin, bir üretim hattında, ürünlerin montaj işlemi sırasında birkaç iş istasyonundan geçmesi gerekir. Bir istasyonun kapasitesi diğer istasyonlardan daha büyük olduğunda, aşırı üretim, bekleme vb. şeklinde bir israf birikimi ile karşılaşırsınız. Yalın üretim sisteminin amacı, eşitsizlik veya israf birikimi olmayacak şekilde iş yükünü dengelemektir.

Muri (Aşırı yük) Nedir?

Muri, kişinin gücünün ötesinde, aşırılık, imkansız veya mantıksızlık anlamına gelir. Muri, Mura’dan kaynaklanabilir ve bazı durumlarda Muda’nın işlemden aşırı derecede uzaklaştırılmasından kaynaklanabilir. Muri, makineler veya operatörler bir görevi tamamlamak için % 100’den fazla yetenek için veya sürdürülemez bir şekilde kullanıldığında da var olur. Muri, bir süre boyunca çalışanların devamsızlığına ve makinelerin arızalanmasına neden olabilir. İşi standartlaştırmak, iş süreçlerini iş yükünü eşit olarak dağıtacak ve belirli bir çalışana veya ekipmana aşırı yüklenmeyecek şekilde tasarlayarak Muri’den kaçınmaya yardımcı olabilir.

Unutmayın, UnoPro, Akademik, profesyonel yöneticilik, girişimcilik ve sanayicilik bilgi ve tecrübesine sahip Türkiye’nin tek eğitim ve danışmanlık kurumudur. Kurumsal firmalardan KOBİ ve küçük işletmelere kadar her segmentten üretim firmasındaki üretim yönetimi bilgi ve tecrübesine sahip olan UnoPro, Türkiye’nin ilk yerli ve milli Model Fabrika’sında sanayinin yalın ve dijital dönüşümü için size özel hazırlanmış eğitim müfredatı ile önce yalınlaşmanıza ve daha sonra Endüstri 4.0’a uygun bir şekilde dijitalleşmenize yardımcı olur. Hemen iletişime geçin!

Muda, Muri, Mura Nedir?” için bir geri bildirim

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir