Veriler üretimde elbette önemlidir ama en büyük önemi gerçeklere veriyorum.
- Taiichi Ohno

En iyi yaklaşım problem olmadığı düşünülen yerdeki problemleri bulmak ve çözmektir.
- Shigeo Shingo

Yönetimin işi kontrol değil liderliktir.
- W.Edwards Deming

Durumlarından memnun olanlar iyileştiremezler, geliştiremezler.
- Shigeo Shingo

Bir civatanın sadece son tur dönüşü onu sıkar, gerisi sadece harekettir.
- Shigeo Shingo

Statükonun gözünüze çektiği perdeyi kaldırmak için zihninizi hazırlamanın en iyi yolu defalarca "neden" diye sormaktır. Sık sık tekrarlayın.
- Shigeo Shingo

Bugünün standardizasyonu yarının iyileştirmelerinin dayandırılması gereken temeldir. Standartları bugünün en iyisi ama yarın iyileştirilmesi gereken olarak görüyorsanız iyi bir yere varırsınız. Fakat standartları sınırlayıcı olarak görürseniz gelişme durur.
- Henry Ford

Kalite asla tesadüf değildir, daima akıllı bir gayretin sonucudur.

Kalite asla tesadüf değildir, daima akıllı bir gayretin sonucudur.
- John Ruskin

Yalın bir düşünce biçimidir, yapılacak işler listesi değil.
- Shigeo Shingo

Yalın bir düşünce biçimidir, yapılacak işler listesi değil.

Standardın olmadığı yerde gelişme olmaz.
- Taiichi Ohno

Zorluklar, zamanında yapmadığımız kolay şeylerin birikmesiyle oluşur.
- Henry Ford

İyileştirmenin 4 amacı vardır; daha kolay, daha iyi, daha hızlı ve daha ucuz. Bu 4 hedef öncelik sırasına göre belirlenir.
- Shigeo Shingo

Kalite ve verimliliğin geliştirilmesi üst yönetim liderliğinde yıldan yıla öğrenilecek bir süreçtir.
- W. Edwards Deming

Kalite ve verimliliğin geliştirilmesi üst yönetim liderliğinde yıldan yıla öğrenilecek bir süreçtir. - W. Edwards Deming