Dijital Model Fabrika Blogları

Proses Denetimi | Dijital Model Fabrika Yol Haritası #17

Proses Denetimi

Dijital Model Fabrika Yalın ve Dijital Dönüşüm yol haritasının son modülüne Proses Denetimi adını verdik. Bunun sebebi soru listesini hazırlarken VDA 6.3’ten esinlenmiş olmamız. Yalın ve Dijital Dönüşüm yol haritasını dev bir PUKÖ çevrimi olarak tanımlamıştık. İşte Proses Denetimi bu PUKÖ çevriminin Kontrol fazı oluyor. 16 modülde uyguladıklarımızı kontrol ettiğimiz ve önlem planlamak için kendimize açık aradığımız bu modüle Proses Denetimi dedik. Her ne kadar eğitim ve danışmanlığın yol haritasında tanımlamış olmasak da, Proses Denetimi aslında aynı zamanda 0. modülümüz de olmaktadır ve bu manada Endüstri 4.0 Olgunluk Analizi ile Proses Denetimi aynı şeydir.

İlk 4 modüldeki detaylı diagnostik çalışmalara başlamadan evvel genel resmi bir bütün olarak görmemizi sağlayan çalışma bu 0. Modülde gerçekleşmektedir. Tüm modüllerle ilgili mevcut durumu anlamamızı sağlayan sorular bu modüldedir ve bu modül sayesinde danışmanlık sürecinde hangi modüllere ağırlık verilmesi gerekeceği de öngörüsel olarak ortaya çıkmaktadır. Detay diagnostik ilk 4 modülle birlikte ortaya çıkmaktadır. Ancak bu aşamadan sonra detaylı bir çalışma yapılabilir. Onun öncesinde yapılacak bir yol haritası çok fazla öngörü ve varsayım içerir, bu sebeple detay diagnostik yapmadan oluşturulacak bir yol haritası eksiktir, bilimsel bir zemine oturtulduğu söylenemez. Endüstri 4.0 Yalın ve Dijital Dönüşüm Yol Haritasının bilimsel, somut veriye dayanması şarttır.

Endüstri 4.0 Olgunluk Analizi sonucunda ortaya çıkan açıklar diagnostik modüllerinde detay aksiyon planlayabilecek kadar netleşmelidir. Detay diagnostikten önce soru listesi de anlamlı bir bilgi sunmalıdır. Genel geçer sorular amaca hizmet etmez. Soru listesinden çıkan “ERP sistemi yeterince etkin kullanılmamaktadır” gibi bir sonuç planlanacak aksiyonla ilgili detay vermez, zaten işletmelerin yaklaşık %95’inde etkin kullanılmadığını düşünecek olursak malumun ilamıdır. Bu sebeple Endüstri 4.0 Olgunluk Analizi ile bilgi toplandıktan sonra diagnostik ile bu bilgi derinleştirilmelidir. Bu doktora gittiğinizde önce röntgen çekmesine ve ardından detay diagnostik için MR çekmesine benzer. Röntgende gördüklerinin üzerine MR’ı yorumlamak daha derinlemesine bilgi verir.

Proses Denetimi

Başlangıçta yapılan Endüstri 4.0 Olgunluk Analizinin ardından önce diagnostik modülleri, ardından iyileştirme modülleri ve ardından da yönetsel sürdürülebilirlik modüllerinin uygulamalarının ardından artık PUKÖ çevriminin kontrol noktasına gelinmiştir. Buradaki kontrolün amacı da bir sonraki PUKÖ iterasyonu için girdi olmasıdır. Sürekli iyileştirmenin ruhunda iterasyonlar halinde iyileştirme vardır. Birdenbire %100 iyileştirmeye gerek yoktur. Önce kavramsal değil fonksiyonel %70, ardından %80 ve ardından %85 gibi iterasyonlar halinde yapılan iyileştirmeler daha makbul ve faydalıdır. Endüstri 4.0’da sürekli iyileştirmenin bir devamı niteliğinde olduğu için yalın dönüşüm gibi dijital dönüşüm de iterasyonlar halimde yapılmalıdır. İşletmenizde henüz dijital bir sistem yokken ERP – MES – Pick by Light gibi teknolojilerin tek seferde entegrasyonunu yapmak yerine önce ERP’yi tam çalışır hale getirip sonra MES’i çalışan bu sisteme entegre etmek gerekir. Aksi takdirde projeler paralel yürürse, en sonra bu sistemleri konuşturmak için ekstra efor sarf etmek gerekir. ERP projesi tamamlanırken MES’in hazırlığı yapılmalıdır. Bu manada yalın dönüşümde olduğu gibi dijital dönüşümde de sürekli iyileştirme iterasyonlar halinde yapılır. Çevik (Agile) yönetimin çıkış noktası da yalın yaklaşımdır. En hızlı elde edeceğiniz fonksiyonel iyileştirme tercih edilen katma değeri daha yüksek iyileştirmedir.

Sonuç olarak Endüstri 4.0 Yalın ve Dijital Dönüşüm projelerine başlarken bir Olgunluk analizi ile başlamak, sonrasında diagnostik modüllerle öngörüleri analizlere dönüştürmek, ardından bu analizlere iyileştirme modüllerinde hipotezler üretip iyileştirmek, sonra yönetsel sürdürülebilirlik modülleriyle bu iyileştirmelerin korunmasını ve devam etmesini, kültür haline dönüşmesini sağlamak ve ardından da en başta yapılan Endüstri 4.0 Olgunluk Analizinin (Proses Denetimi başlığı altında) tekrarlamak en doğru sonuçları verecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir