Yalın Üretim Blogları

TPM (Toplam Üretken Bakım) ve OEE (Ekipman Etkinlik Oranı)

TPM – Toplam Üretken Bakım Nedir?

Toplam üretken bakım, üretim ve hizmet süreçlerinde, tüm çalışanların katılımı ile, otonom bakımı öngören, arıza giderme değil önleme yaklaşımını benimseyen, makine ve ekipman etkinliğini en üst düzeye getiren bir bakım yönetimi yaklaşımıdır.

OEE – Ekipman Etkinlik Oranı Nedir?

Ekipman etkinlik oranı, bütün ekipmanların ne ölçüde kullanıldığına işaret eden, üretimde kullanılan makinelerin duruşlarını, performanslarını ve kalite kayıplarını ölçmek için geliştirilmiş bir TPM hesabıdır.

Ekipman etkinlik oranı (OEE) şu şekilde hesaplanır:

OEE = % Kullanılabilirlik x % Performans x % Kalite

Bu formülü ise şu şekilde açıklayabiliriz:

Kullanılabilirlik Oranı: Ekipmana ait arıza, ayarlamadan kaynaklanan duruş süresi ve benzeri sebeplerden kaynaklanan duruşlar kullanılabilirlik miktarını gösterir.

Performans Oranı: Çalışma hızlarında tasarımla belirlenmiş hızlara göre düşüşleri ve birkaç saniyelik duruşları hesap eder.

Kalite Oranı: Toplam işlenen parçaların ıskarta ve yeniden işlem kayıplarının yüzdesidir.

Toplam Üretken Bakım Nasıl Uygulanır?

 • TPM uygulamasını tanıtacak üst yönetim kararları açıklanır.
 • TPM tanıtım ve eğitim faaliyetleri başlar.
 • TPM yürütme organizasyonu oluşturulur.
 • Mevcut durumları izleyip, hedef ve sonuçları belirleyerek TPM politika ve hedefleri oluşturulur.
 • TPM uygulamasının geliştirilmesi için detaylı uygulama planı hazırlanır.
 • Müşteriler ve ilgili şirketler davet edilerek TPM başlatılır.
 • Odaklanmış iyileştirmeler, otonom bakım, planlı bakım ve eğitim gibi sistemler oluşturulur.
 • Otonom bakım programı geliştirilir.
 • Bakım departmanı için çizelgeli bakım programı geliştirilir.
 • İşletme ve bakım yeteneklerini arttırmak için eğitimler verilir.
 • Erken teçhizat yönetim programı geliştirilir.
 • TPM sürekliliğini sağlamak ve mükemmelleştirmek için sistemlerin kurulur.

Bu sayede;

 • Bakım personelinin yetkinlikleri daha iyi kullanılır. Otonom bakım ile operatör yetkinlikleri artırılır.
 • OEE hesabı üzerinden makine çalışma süresindeki duruş kayıpları ve makine çalışma hızındaki kayıpları ortadan kaldırmaya yönelik adımlar atılır.
 • Makinelerin kondisyonları iyileştirilir, korunur, ömrü uzatılır ve arızalar azalır.

Unutmayın, UnoPro, Akademik, profesyonel yöneticilik, girişimcilik ve sanayicilik bilgi ve tecrübesine sahip Türkiye’nin tek eğitim ve danışmanlık kurumudur. Kurumsal firmalardan KOBİ ve küçük işletmelere kadar her segmentten üretim firmasındaki üretim yönetimi bilgi ve tecrübesine sahip olan UnoPro, Türkiye’nin ilk yerli ve milli Model Fabrika’sında sanayinin yalın ve dijital dönüşümü için size özel hazırlanmış eğitim müfredatı ile önce yalınlaşmanıza ve daha sonra Endüstri 4.0’a uygun bir şekilde dijitalleşmenize yardımcı olur. Hemen iletişime geçin!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir