Dijital İkiz Blogları

Üretimde Dijital İkiz

Dijital İkiz Uygulamaları

Dijital ikiz uygulamaları 2002 yılından beri hayatımızda var olan bir teknolojidir. Dijital İkizler, firmaların hayata geçirmeyi planladıkları gerçek sistemlerin birebir kopyalandığı sanal ortamdaki modellerdir. Fiziksel verileri dijital verilere dönüştürerek gerçek dünya ile dijital dünya arasında bir bağlantı kurar.

Dijital ikiz uygulamaları, projeler hayata geçmeden önce karşılaşılabilecek tüm durumları test edilmesine olanak sağlar. Dijital ikizler, fiziksel verileri analiz ederek bize gerçek zamanlı bilgi çıktıları oluştururlar. Böylelikle sonuçlar çok daha kısa zamanda elimize ulaşır, maliyet kaybı yaşanmaz ve proje fiziksel olarak oluşturulmadan önce karşılaşılacak sorunlar tespit edilir. Elde edilen tüm bilgiler gerçek zamanlıdır. Dijital ikiz uygulamaları sayesinde bir ürünün hizmetin ya da fabrikanın sanal ortamda test edilmesi, firmaların zaman, maliyet ve diğer masraflardan tasarruf etmesini sağlar ve olası riskleri öngördüğünden gerçek sistemlerde karşılaşılabilecek sorunları önemli ölçüde azaltır.

Dijital İkiz Uygulamalarının Gelişimi

Dijital ikiz uygulamaları ile gerçek ve dijital dünya arasında kurulan bağ hızla büyümekte ve gelişmektedir. Bu büyüme, dijital ikiz uygulamalarının düşük maliyetli olması, süreçlerin kolay kontrol edilebilmesi ve harcanılan zamandan tasarruf gibi durumlar sayesinde gerçekleşmiştir. Sanal ve arttırılmış gerçeklik teknolojileri de dijital ikiz uygulamalarına farklı bir soluk getirmiştir. 

Dijital İkiz Uygulamalarının Çalışma Prensibi

Dijital ikiz uygulamalarını oluşturan en önemli unsur girdilerdir. Girdiler, gerçek hayatta var olan bir sistem veya ürünün verilerden oluşur. Dijital ikizler, bu girdilerden yola çıkarak gerçek sistemin ya da ürünün karşılaştığı durumlar karşısındaki tepkilerini tahmin ederek bu durumlar hakkında simülasyonlar oluşturur.

Dijital İkiz Uygulamalarının Kullanım Alanları

Dijital ikiz uygulamaları, üretim, sağlık, otomotiv, taşımacılık, kamu hizmetleri gibi alanlarda kullanılır. Örneğin dijital ikiz, bir insanın vücudunu simüle edebilir. İnsan vücudu hakkındaki verileri girdi olarak alır, hastanın o anki sağlık durumunu ve ilerde karşılaşabileceği hastalıkları tahmin ederek çıktıları oluşturur.

Dijital ikiz uygulamalarının yaygın olarak kullanıldığını alanlardan biri de üretim alanıdır. Gerçek hayattaki üretimden önce dijital ikizler kullanılarak tasarlanıp test edilen ürünler, firmalara birçok fayda sağlar.

Üretimde Dijital İkiz Uygulamaları

Endüstriler genelinde, üretimde dijital ikiz uygulamaları kullanımı giderek artmaktadır. Dijital ikiz uygulamaları, endüstrilerin üretim süreçleri hakkında hayati bilgileri kolaylıkla toplamasına olanak tanır. Üretimde dijital ikizler farklı amaçlar doğrultusunda kullanılabilir;

Sistem Tasarımının İyileştirilmesi

Üretimde endüstriler, kullandıkları sistemi test etmek ya da sistemlerini en baştan tasarlamak amacıyla dijital ikiz uygulamalarını kullanır. Bu, gerçek sistemi kurmadan önce olası problemleri ortaya çıkarmaya, düzenlenebilecek alanları keşfetmeye yardımcı olur, böylece zamandan ve harcamalardan tasarruf ederler. Dijital ikizler sorunları daha çok görünür kılar. Bu takım içindeki iletişimi güçlendirmeye de yardımcı olur.

Yeni Ürünleri Test Etme

Dijital ikizler kullanılmadığı zamanlarda endüstriler, ürünün üretim aşamalarını test etmek için deneme yanılma sistemini kullanırdı. Bu sistem zamandan ve kaynaklardan fazlaca kayba yol açar. Dijital ikizler sayesinde üreticiler, üretim aşamalarını kolayca test edebilir ve yanlış maliyet hesaplarından kaçınmış olur. Birden fazla durum ve süreci dijital ikizlerle test etmek, fiziksel olarak test etmekten çok daha kolay ve hızlıdır.

Cihaz İzleme ve Bakım

Üreticiler, kullandıkları makinelerin durumlarını kayır altına alır. Makinenin gün içinde ne kadar ısındığı ne kadar hareket ettiği gibi bilgiler not edilir. Bu bilgiler dijital ikizlere aktarıldığında, normal dışı değerlerin, kullanımdaki artış-azalışların, normal olmayan davranışların gerçek zamanlı olarak tespit edilmesi daha kolay hale gelir. Sistem içinde bir sorun ortaya çıkarsa, bu durum büyük zararlara sebebiyet vermeden önce kontrol altına alınır.

Eğitim

Endüstriler, dijital ikiz uygulamalarını kullanarak, bir ürünün nasıl üretildiğinin eğitimi kolaylıkla verebilirler. Artırılmış Gerçeklik (AR) veya Sanal Gerçeklik (VR) gözlükler kullanılarak verilen eğitimlerde, katılımcıya ürünün ve üretim sürecinin sanal kopyaları sunulur. Böylece gerçek ürün ve makineler kullanılmadan katılımcılar üretim sahasında çalışmaya hazır hale gelirler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir