Yalın Üretim Blogları

Yetkinlik Matrisi Nedir?

Yetkinlik Matrisi Nedir?

Yetkinlik Matrisi, organizasyon içinde farklı seviyelerdeki, rol ve sorumluluklardaki işler ve pozisyonlardan beklenen yetkinlikleri ve davranış göstergelerini bir tablo içerisinde gösteren şemalardır.

Yetkinlik matrislerinde organizasyon içerisinde yer alan kişilerin mevcut işleri için gerekli olan yetkinliklere olan hakimiyet düzeyleri değerlendirilir. Değerlendirme sonucuna göre eğitimleri planlanır.

Eğitim faaliyetleri, çalışanlara yeni yeterlilikler kazandırabileceği gibi, var olan bir yeteneklerini geliştirmeyi de amaçlayabilir. Yetkinlik bazlı hedef değerlendirme temel amaç tek tek bireyler üzerinden bütünün performansının artırılmasıdır. Yetkinlik bazlı performans değerlendirme, işletmelerin geleceğe yönelik atacakları adımlar açısından yol göstericidir.

Yetkinlik Yönetimindeki Riskler Nelerdir? 

  • Değerlendirmelerin sübjektif olma ihtimali,
  • Davranış değişikliğinin çok kısa sürede sağlanamaması,
  • Bireyin farkındalık konusunda proaktif olmaması,
  • İşletmenin geribildirim alma/verme konusunda bir kültürü olmaması.

Bir yetkinlik matrisinin iki temel amacı vardır:

İlk olarak, bir proje veya ekip için gereken becerileri değerlendirmenize yardımcı olur. Bunu yapmak için önce bir işi yürütmek adına gerekli olan yeterliliklerin bir listesini yapın. Bu bir takım oluştururken veya yeni yetenekleri işe alıp almamaya karar verirken oldukça önemlidir.

İkinci olarak, matris size bir ekip veya organizasyon içinde mevcut beceriler hakkında bilgi sağlar. Örneğin, bir proje iş ve veri analiz becerileri gerektiriyorsa doğru insanda aramaya başlayabileceğimiz bir iç beceri “veri tabanına” sahip olursunuz. Dahası, bu iç yeteneği tespit etmenin ve keşfetmenin mükemmel bir yoludur.

Unutmayın, UnoPro, Akademik, profesyonel yöneticilik, girişimcilik ve sanayicilik bilgi ve tecrübesine sahip Türkiye’nin tek eğitim ve danışmanlık kurumudur. Kurumsal firmalardan KOBİ ve küçük işletmelere kadar her segmentten üretim firmasındaki üretim yönetimi bilgi ve tecrübesine sahip olan UnoPro, Türkiye’nin ilk yerli ve milli Model Fabrika’sında sanayinin yalın ve dijital dönüşümü için size özel hazırlanmış eğitim müfredatı ile önce yalınlaşmanıza ve daha sonra Endüstri 4.0’a uygun bir şekilde dijitalleşmenize yardımcı olur. Hemen iletişime geçin!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir