Yalın Üretim Blogları

Yetkinlik Yönetimi Nedir?

Yetkinlik Yönetimi Nedir?

Yetkinlik yönetimi, bir çalışanın belirli rollerinde hedef performansa ulaşması için gerekli olan temel becerileri belirleme ve ardından bu becerileri bir organizasyonun iş stratejisiyle en iyi şekilde uyum sağlayacak şekilde geliştirme ve optimize etme uygulamasıdır.

Yetkinlik yönetiminin önemi her geçen yıl artmaktadır.

Kuruluşlar, performansı artırırken ve liderlik yeteneği geliştirirken, yüksek vasıflı çalışanları rekabetçi bir pazarda tutmak için her zamankinden daha büyük zorluklarla karşı karşıyadır.

Yetkinlik yönetimi, işletmenin ve işlerin gerektirdiği yetkinliklerin tespiti ve çalışanların bu yetkinlikler çerçevesinde değerlendirilmesi ve geliştirilmesidir.

Yetkinlik ise, mükemmel performansın elde edilmesinde ayırt edici bilgi, beceri ve tutumları kapsayan gözlemlenebilir davranışlardır.

Yetkinlik Bazlı Yönetim Nedir?

Yetkinlik bazlı performans yönetimi: Yetkinliklerin ölçümlenmesi, performansın değerlendirilmesi sonucunu da beraberinde getirir.

Yetkinlik bazlı kariyer planlama: Kariyer planlamanın işletmelerde yetkinlik bazlı olarak gerçekleştirilmesi daha objektif ve açık bir yapı kazandırarak çalışanların işletmelerine güvenini artırmakta ve gelişme daha kısa sürede bilinçli olarak gerçekleştirilebilmektedir.

Yetkinlik bazlı eğitim ve geliştirme: Çalışanların bir süreç içerisinde niteliklerini artırmak için ne tip eğitimlere ihtiyaçları olduğu belirlenerek işin gereklerine göre bu yetkinlikler geliştirilir.

Yetkinlik bazlı ücret ve ödül yönetimi: Yetkinlikler, belirli bir pozisyonun ücretinin oluşturulmasında önemli bir kriter olarak kullanılmaktadır.

Peki, yetkinlik yönetiminin avantajları nelerdir?

Yetkinlik Yönetiminin Avantajları

  • Çalışanların gelişim hedefleri netleştirilir.
  • İnsan kaynağı etkin kullanılır.
  • Gelişimler izlenebilir.
  • Seçme ve yerleştirme süreçlerinde başarı artışı elde edilir.
  • Çalışanlar arasında vekalet sistemi kurulur.
  • Vazgeçilmezlikler engellenir.
  • Çalışan motivasyonu artar.

Unutmayın, UnoPro, Akademik, profesyonel yöneticilik, girişimcilik ve sanayicilik bilgi ve tecrübesine sahip Türkiye’nin tek eğitim ve danışmanlık kurumudur. Kurumsal firmalardan KOBİ ve küçük işletmelere kadar her segmentten üretim firmasındaki üretim yönetimi bilgi ve tecrübesine sahip olan UnoPro, Türkiye’nin ilk yerli ve milli Model Fabrika’sında sanayinin yalın ve dijital dönüşümü için size özel hazırlanmış eğitim müfredatı ile önce yalınlaşmanıza ve daha sonra Endüstri 4.0’a uygun bir şekilde dijitalleşmenize yardımcı olur. Hemen 

Yetkinlik Yönetimi Nedir?” için bir geri bildirim

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir