Shingo Enstitü Türkiye

Statükonun gözünüze çektiği perdeyi kaldırmak için zihninizi hazırlamanın en iyi yolu defalarca “neden” diye sormaktır. Sık sık tekrarlayın.- Dr. Shigeo Shingo

Shingo Enstitü, Toyota Üretim Sistemi’nin kurucusu Shigeo Shingo önderliğinde kurulmuş, Shingo Ödülü’ne ev sahipliği yapan uluslararası bir eğitim ve danışmanlık kurumudur.

Shingo Enstitü, rehber ilkeler çatısı altında kuruluşlarda ideal davranışlara ve sürdürülebilir bir kültüre ulaşmak için organizasyonel ve operasyonel mükemmelliği hedefler.

Shingo Modeli, organizasyonel mükemmelliğin sürdürülebilir kültürünü oluşturmak için Shingo rehber ilkelerinden faydalanır. Bu ilkeler, Kültürel Etkinleştiriciler, Sürekli İyileştirme ve Kurumsal Hizalanma olmak üzere 3 boyutta ele alınır.

Kurumsal Mükemmellik Neden Önemlidir?

Bir kuruluşta sonuçlar, çalışanlarının davranış biçimine bağlıdır. İdeal sonuçlara ulaşmak için liderler, her ekip üyesinde ideal davranışların beklendiği ve açıkça görüldüğü bir kültür yaratmak zorundadır.

İnsanların çalışma şekline rehberlik eden sistemlerin çoğu, sistemin sonuç olarak ortaya çıkardığı davranışa bakılmaksızın belirli bir iş çıktısı yaratmak için tasarlanmıştır. Yöneticilerin, ideal iş çıktılarına ulaşmak adına yönetim, iyileştirme ve iş sistemlerini yeniden düzenlemesi gerekir.

İlkeler, sonuçları yöneten temel kurallardır. Kişi, ilkeleri ne kadar özümserse, ideal davranışı o kadar net anlar. Kişi ideal davranışı ne kadar net anlarsa ideal sonuçlara ulaşmak için de bu davranışı yönlendirecek sistemleri o kadar iyi tasarlayabilir.

Shingo Enstitü bu kurumsal mükemmellik arayışında kuruluşlara 6 workshoptan oluşan bir yol haritası sunar. Bu workshoplar:

 1. Discover Excellence – Mükemmelliği Keşfedin
 2. Systems Design- Sistem Tasarımı
 3. Culture Enablers- Kültürel Etkinleştiriciler
 4. Continuous Improvement – Sürekli İyileştirme
 5. Enterprise Alignment – Kurumsal Hizalanma
 6. Build Excellence – Mükemmelliği Kur

Nasıl Uyguluyoruz?

2020 yılında Shingo Enstitü Türkiye şubesi olmamızla birlikte ilk Shingo workshopunu Bulgaristan’da uluslararası bir teknoloji şirketi olan Sensata Technologies’e vererek faaliyetlerimize başladık.

Shingo Workshopları ile kurumsal mükemmelliğe adım atan kuruluşlar, bu workshopları uzaktan veya yüz yüze gruplar halinde alabilir.

 1. Discover Excellence – Mükemmelliği Keşfedin
 • Shingo Model’ini öğrenin.
 • Organizasyonel mükemmelliğin 3 içgörüsünü keşfedin.
 • Shingo rehber ilkeleriyle davranışları şekillendirerek sürdürülebilir sonuçlar elde edin.
 • Davranış değerlendirme prosesi ile sahada örnek olay ve uygulama çalışması sağlayın.
 1. Systems Design – Sistem Tasarımı
 • 3 Temel sistemi keşfedin.
 • Her sistem için gerekli 5 iletişim aracını öğrenin.
 • Sistem haritaları ve tasarımını kavrayın.
 • Sistem standart işini ve iyileştirmelere etkisini kavrayın.
 1. Culture Enablers – Kültürel Etkinleştiriciler
 • Kurumsal mükemmellik kültürünü oluşturmayı öğrenin.
 • Kuruluştaki kişilerin dönüşüm yolcuğuna ayak uydurmasını sağlayın.
 • İdeal davranışların ve sistemleri tanımlayın.
 1. Continuous Improvement – Sürekli İyileştirme
 • Davranışların, sistemler ve ilkeler arasındaki ilişkiyi ve sonuçları nasıl yönlendirdiğini anlayın.
 1. Enterprise Alignment – Kurumsal Hizalanma
 • İdeal davranışları ve onları yönlendiren sistemleri tanımlayın.
 1. Build Excellence – Mükemmelliği Kur
 • Shingo Modelinin stratejinizin yürütülmesini nasıl güçlendirdiğini keşfedin.
 • Organizasyonel amaçların yönlendirdiği kültürünüzü bir sonraki seviyeye nasıl taşıyacağınızı öğrenin.
 • Shingo Modelinin pratik uygulamasını anlamak için Go & Observe’i kullanın.
 • Shingo Modelinden edindiğiniz bilgileri bir PDCA döngüsüne uygulayarak kültürel dönüşümünüzü hızlandırın.

Shingo Ödülü

6 Workshopu tamamlayan kuruluşlar, kurumsal mükemmellik alanında dünyadaki en prestijli ödüllerden biri olan Shingo Ödülü’nü alabilmek için başvurabilir hale gelirler. Başvuru sonrasında belirli kriterleri sağlayan kuruluşlar Shingo Ödülü’ne sahip olmaya hak kazanırlar.

Sizler de Kurumsal mükemmellik yolculuğuna adım atmak istiyorsanız, Shingo Modeli ve bu kapsamda düzenlenen workshoplar, konferanslar, zirveler gibi etkinlikler hakkında bilgi almak ve sürdürülebilir başarı elde etmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Operasyonel Mükemmellik Nedir?

Operasyonel mükemmellik, bir işletmenin süreçlerini ve faaliyetlerini en etkili ve verimli şekilde yürütmesini amaçlar. Bu, işletmenin maliyetlerini azaltmasına, hizmet ve ürün kalitesini artırmasına, müşteri memnuniyetini arttırmasına ve rekabet avantajı elde etmesine yardımcı olur.

Organizasyonel Mükemmellik Nedir?

Organizasyonel mükemmellik, bir organizasyonun verimliliğini, etkililiğini, kalitesini ve müşteri memnuniyetini arttırmak için sürekli iyileştirme yapması anlamına gelir. Organizasyonel mükemmellik, bir organizasyonun sürekli olarak kendini geliştirmesi, önceki başarılarını aşması ve rakiplerinin önüne geçmesi için gereklidir.

Kurumsal Mükemmellik Nedir?

Kurumsal mükemmellik, bir işletmenin ya da organizasyonun tüm fonksiyonlarını, süreçlerini, yönetim sistemlerini ve kültürünü optimize etme ve iyileştirme çabalarıdır. Kurumsal mükemmellik, verimliliği arttırmak, maliyetleri azaltmak, hizmet kalitesini yükseltmek, müşteri memnuniyetini artırmak, kârlılığı arttırmak, çalışanların moralini yükseltmek, sürdürülebilirlik veya çevresel etkileri azaltmak gibi amaçları gerçekleştirmek için yapılır. Kurumsal mükemmellik aynı zamanda bir işletmenin ya da organizasyonun etik ve yasal sorumluluklarını yerine getirmesini ve sosyal sorumluluklarını karşılamasını içerebilir. Kurumsal mükemmellik çalışmaları genellikle bir kuruluşun tüm fonksiyonlarını, yönetim sistemlerini ve kültürünü kapsamaktadır ve yönetim yapısının tüm seviyelerinde uygulanır.