Dijital Dönüşüm Blogları

Dijital Dönüşüm Nedir? | Dijital Dönüşüm Neden Önemli?

Dijital Dönüşüm Nedir?

Dijital dönüşüm, teknolojide, kültürde, operasyonlarda ve değer sunumunda temel değişiklikler gerektiren dijital teknolojiyi işin tüm yönlerine entegre etme sürecidir. Dijital dönüşüm, odağın işletmenin uç noktalarına kaymasını ve bu kenarı desteklemek için daha çevik veri merkezlerini gerektirir. Aynı zamanda, dijital dönüşümle birlikte gelen ivmeyi desteklemek için şirket kültürünü korumak ve değiştirmek amacı doğrultusunda kuruluş için maliyetli olabilecek eski teknolojiden kurtulmak anlamına gelir.

Dijital Endüstri Dönüşümü 

Endüstri 4.0’a geçişten yararlanmak ve IoT çözümlerini etkin bir şekilde oluşturmak hatta bunlardan para kazanmak için işletmelerin eski varlıklarına yeni dijital teknolojiler ve yetenekler yerleştirmesi gerekiyor. Buna da “dijital endüstri dönüşümü” deniyor.

Çoğu temel dönüşümde olduğu gibi, bu değişikliğin de teoride uygulanması pratikte olduğundan daha kolaydır. Dijital bir endüstriyel operasyonu ayakta tutmak, işin tüm yönlerinde temel değişiklikler içerir. Özellikle, müşteri yaşam döngüsü boyunca değer yaratmak için bir kuruluş, iş modelini doğrusaldan her zaman açık konuma yeniden yönlendirmelidir. Örneğin, geleneksel iş modellerindeki müşteri hizmetleri, bir müşteri çözüm için bir sorunla karşılaştığında başlar; Dijital endüstriyel modellerde, servis ekipleri kullanımı ve performansı uzaktan izleyebilir, bir sorunun ne zaman olabileceğini tahmin edebilir ve sorunu çözmek için müşteriye proaktif olarak ulaşabilir böylece kayıp/kesinti süresini kısaltabilir.

dijital dönüşüm nedir

Bu, süreçlerde olduğu kadar, zihniyette de büyük bir değişiklik gerektirir ve şirketler eski işlerini yeni teklifler ve daha yeni iş modelleriyle dengelemeye çalıştıklarında zorluk daha karmaşık hale gelir.

Günümüzde dijital dönüşüm anlamında umulandan daha fazla bir farkındalık mevcut. Son Deloitte küresel anketleri, endüstriyel şirketlerdeki yöneticilerin %94’ünün dijital dönüşümü en önemli stratejik öncelik olarak gördüğünü gösteriyor. Ancak  yöneticilerin yalnızca %14’ü, kuruluşlarının IoT/Endüstri 4.0 ile ilişkili değişikliklerden tam anlamıyla yararlanmaya hazır olduğundan emin.

Dijital Dönüşüm Neden Önemli?

Teknoloji sadece insanların hayatlarını iyileştirmekle kalmıyor, aynı zamanda birçok sektörde işleri kolaylaştırıyor. Dijital dönüşüm, bir kuruluşun ortaya çıkan müşteri taleplerine ayak uydurabilmesine ve dolayısıyla gelecek karşısında ayakta kalmasına yardımcı olur. Şirketlerin, teknolojideki gelişmelere yanıt olarak sürekli değişen bir ekonomik ortamda daha iyi rekabet etmelerini sağlar. Dijital dönüşümün doğru yönetimi, şirketlere operasyonel ve üretken avantajlara erişme fırsatı verir.

İçinde yaşadığımız pandemi sonrası durum, dijital ateş zihniyetine doğru ilerliyor. Başarılı olacak şirketler, insanların hayatlarını kolaylaştıran veya tamamlayan akıllı deneyimler ve müşteri yolculukları yaratan şirketler olacaktır. Başarısız olacak şirketler, yeni AI (yapay zeka) teknolojilerinden yararlanmaya çalışmayan ve talepteki eğilimleri tahmin etmek ve işgücünü iyileştiren kararlar almak için verilerden yararlanmayan şirketler olacaktır.

Dijital Dönüşümün Sağladığı Yararlar Nelerdir?

Sektördeki dijital dönüşüm, yeni teknikler, beceriler ve gelir kaynaklarıyla sonuçlanan uygulamaları ve yöntemleri birleştirme fırsatı sunar. İşte temel faydalarından bazıları şunlardır:

  • Süreçlerde zaman tasarrufu sağlayarak maliyetleri düşürür.
  • Mobiliteyi ve uzaktan iletişimi kolaylaştırarak üretimi merkezden uzaklaştırır.
  • Operasyonel verimliliği ve üretkenliği artırır.
  • Yeni ürün ve hizmetlerin yaratılmasını sağlayarak yeni iş fırsatlarına ve gelir akışlarına kapı açar.
  • Piyasadaki talep değişikliklerine yanıt verme hızını artırır.
  • Üretilen ürünlerin kalitesini artırarak şirkete rekabet avantajı sağlar.
  • Departmanlar arasındaki iletişimi kolaylaştırarak entegrasyonu ve iç işbirliğini geliştirir.
  • Veri analizini (Büyük Veri) derinleştirerek karar vermeyi güçlendirir.
  • Yeni yetenekleri cezbeder, sistemlerin tanınmasını teşvik eder ve uzman profesyonellerin ilgisini uyandırır.

Endüstri 4.0 Altyapıları

Nesnelerin İnterneti 

Fiziksel nesnelerin birbirleriyle veya daha büyük sistemlerle bağlantılı olduğu iletişim ağıdır.

Büyük veri

Büyük veri, verinin analiz edilip sınıflandırılmış, anlamlı ve işlenebilir hale dönüştürülmüş halidir.

Akıllı robotlar

Mekanik sistemleri ve bunlarla ilişkili kontrol ve algılama sistemleri ile bilgisayar algoritmalarına bağlı olarak akıllı davranan makinelerdir. Yeniden programlanabilen maddeleri, parçaları, aletleri, programlanmış hareketlerle yapılacak işe göre taşıyan veya işleyen çok fonksiyonlu makinelerdir.

Siber-Fiziksel Sistemler

Fiziksel bir mekanizmanın bilgisayar tabanlı algoritmalar tarafından kontrol edildiği veya izlendiği sistemlerdir.

Simülasyon 

Teorik ya da fiziksel gerçek bir sistemin, bilgisayar ortamında modellendikten sonra bu model ile sistemin işletilmesi amacına yönelik olarak, sistemin davranışını anlayabilmek veya değişik stratejileri değerlendirebilmek için deneyler yürütülmesi, bu sistemlerin özelliklerini ve davranışlarını bilgisayar aracılığıyla değerlendiren bir tekniktir.

Dikey ve Yatay Sistem Entegrasyonu

Günümüzde BT sistemlerinin çoğu tam olarak entegre değil. Şirketler, tedarikçiler ve müşteriler nadiren birbirlerine uçtan uca bağlı. Benzer durum mühendislik tasarım, üretim ve hizmet fonksiyonları için de geçerli. Ancak şirket çapında evrensel veri entegrasyon ağları geliştikçe, şirketler, birimler ve yetkinlikler birbirleriyle çok daha uyumlu hale gelecek.

Bulut

İnternet temelli çalışan bu teknoloji, endüstri 4.0’ın yakıtı olan verinin depolandığı, yedeklendiği, güvene alındığı, ihtiyaç duyulduğunda paylaşıldığı bir sistemdir.

Eklemeli Üretim 

Makineyle işleme gibi çıkarmalı üretim yöntemlerinin aksine, malzemelerin üç boyutlu model verilerinden nesneler yapmak için genellikle üst üste katmanlar şeklinde birleştirilmesi sürecidir.

Artırılmış Gerçeklik

Arttırılmış gerçeklikten yararlanan sistemler, depoda parça seçimi ve mobil cihazlara tamirat talimatları göndermek gibi çeşitli hizmetlere destek veriyorlar. Bu sistemler henüz başlangıç aşamasında olmasına rağmen, gelecekte şirketlerin karar verme ve operasyon süreçlerini iyileştirmek ve çalışanlarına gerçek zamanlı bilgi ulaştırmak amacıyla arttırılmış gerçeklikten daha fazla yararlanacak.

Unutmayın, UnoPro, Akademik, profesyonel yöneticilik, girişimcilik ve sanayicilik bilgi ve tecrübesine sahip Türkiye’nin tek eğitim ve danışmanlık kurumudur. Kurumsal firmalardan KOBİ ve küçük işletmelere kadar her segmentten üretim firmasındaki üretim yönetimi bilgi ve tecrübesine sahip olan UnoPro, Türkiye’nin ilk yerli ve milli Model Fabrika’sında sanayinin yalın ve dijital dönüşümü için size özel hazırlanmış eğitim müfredatı ile önce yalınlaşmanıza ve daha sonra Endüstri 4.0’a uygun bir şekilde dijitalleşmenize yardımcı olur.

Hemen iletişime geçin!

Dijital Dönüşüm Nedir? | Dijital Dönüşüm Neden Önemli?” için 2 geri bildirim

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir