Yalın Üretim Blogları

Değer Akışı Nedir?

Değer Akışı Nedir?

Değer akışı, her ürün için esas olan ana akışlar boyunca bir ürünü meydana getirmek için ihtiyaç duyulan, katma değer yaratan ve yaratmayan faaliyetlerin bütünüdür. Her ürün için geçerli olan ana akışlar şunlardır:

  • Hammaddeden müşteriye üretim akışı
  • Kavramdan kuruluma tasarım akışı (ürün geliştirme süreci)

Değer Akış Haritalaması yalın üretim felsefesine geçişte kullanılan en önemli tekniklerden biridir. Müşteri siparişi ile başlayarak ürünün hammaddeden işletmeye gelmesi ile belli üretim süreçlerinden geçip nihai ürün olarak müşteriye ulaşıncaya kadar gerçekleşen tüm süreçleri haritalama için kullanılan görsel bir araçtır.

Peki, değer akışı haritalama nasıl uygulanır?

  • Müşteri bilgilerinin, talep/teslimat verilerinin toplanması,
  • Süreçlerin bizzat dolaşarak resmedilmesi,
  • Tedarikçilerle ilgili bilgi toplanması,
  • Malzeme akışlarının çizilmesi,
  • Bilgi akışlarının resmedilmesi,
  • Veri kutularının doldurulması, mevcut durumun resmedilmesi,
  • Değer yaratan ve yaratmayan zamanların tespiti,
  • Gelecek durum analizinin yapılması iş planlarının oluşturulması.

Değer akışının katılımcılara katkısı şunlardır:

Katılımcılar bu eğitim sonunda bir üretim sisteminin Değer Akış Haritasını oluşturabilecek, analiz edebilecek ve daha yüksek katma değer için gerekli iyileştirmelere yönelik öncelikleri belirleyebilecektir.
Katılımcılar önceliklere yönelik aksiyonların oluşturulmasıyla ve uygulamalı müfredatın ileri modüllerinde yapılacak olan iyileştirmelerin gerçekleştirilmesiyle iyileştirilmiş bir Değer Akış Haritasını oluşturabilecektir.

Değer akışının firmalara katkısı şunlardır:

Üretim süreçlerini birbirleri ile olan ilişkileriyle ve bütün bir sistem olarak değerlendirerek üretilen katma değeri müşteri açısından en yüksek noktaya çıkarma imkânı sağlar.

İsrafların resmedilerek, bunların kaynaklarını ve ortadan kaldırılmaları için plan oluşturulmasını sağlar.

Malzeme ve bilgi akışı bağlantısını kurar ve bilgi teknolojilerinin etkin şekilde kullanılabilmesi gerekli aksiyonların tespit edilmesini sağlar.

Fonksiyonel birimlerin bütünlüğünü görerek ve anlayarak çalışmalarını ve bir bütün olarak iyileştirilmelerini sağlar.

Değer akışında değer katan ve değer katmayan iş şudur:

Değer Katan İş

Ürünün değerini artırıcı fonksiyon, şekil veya estetik veren ve müşterinin ücretini ödemeye hazır olduğu işlerdir.

Değer Katmayan İş

Prosesin tamamlamasına destek olan ancak ürünü değiştirmeyen ve prosese gereksiz maliyet ve süre ekleyen işlerdir.

Unutmayın, UnoPro, Akademik, profesyonel yöneticilik, girişimcilik ve sanayicilik bilgi ve tecrübesine sahip Türkiye’nin tek eğitim ve danışmanlık kurumudur. Kurumsal firmalardan KOBİ ve küçük işletmelere kadar her segmentten üretim firmasındaki üretim yönetimi bilgi ve tecrübesine sahip olan UnoPro, Türkiye’nin ilk yerli ve milli Model Fabrika’sında sanayinin yalın ve dijital dönüşümü için size özel hazırlanmış eğitim müfredatı ile önce yalınlaşmanıza ve daha sonra Endüstri 4.0’a uygun bir şekilde dijitalleşmenize yardımcı olur. Hemen iletişime geçin!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir