Dijital Dönüşüm Blogları

Gerçek Zamanlı MES Entegrasyonu Nedir?

Üretim Yürütme Sistemi Nedir?

MES (Manufacturing Execution System) olarak adlandırılan Üretim Yürütme Sistemi, üretimde kullanılan tüm yöntem ve araçların toplandığı ve eş zamanlı olarak entegre edildiği bilgisayar destekli sistemlerdir. Üretim sürecinde kullanılan yöntemleri ve araçları organize etmeyi amaçlar. Üretim Yürütme Sistemi (MES), kendini kontrol edebilen bir sistemdir. Üretim performansını arttırmak ve sistemlerin en doğru şekilde çalışmasını sağlar. Üretim Yürütme Sistemi (MES) sayesinde ürünün geçtiği tüm aşamalar ile ilgili gerçek zamanlı veriler gözlemlenebilir. Üretim alanından eş zamanlı veri toplar. Topladığı verileri düzenler ve belirli bir veri tabanında depolar. Depolanan verilere çevrim içi ağlar üzerinden erişimi sağlar. Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) sisteminden alınan iş emirlerini düzenleyip üretim ekibine aktarır. İlk olarak 1990 yılında kullanılmıştır.

Üretim Yürütme Sistemi (MES)’nin İşlevleri

Üretim Yürütme Sistemi (MES), üretimin tüm detaylarıyla ilgili olduğundan birden fazla işlevi bulunur. Bunlar şöyle sıralanabilir;

  • Üretim sürecinde gerçekleştirilen tüm aşamaların kalite kontrolünü sağlar
  • Gerçekleştirilen süreçleri analiz ederek performansı ve verimliliği ölçer.
  • Üretimde kullanılan araçların düzenli bakımını planlar ve hatta oluşabilecek sorunlara engel olur.
  • Üretim hattında kullanılan araçların özelliklerini ve hatta çalışan ekiplerin yeteneklerini en uygun şekilde değerlendirir.
  • Üretim hattına fayda sağlayan her bir araç, sistem ve çalışanın üretkenliğini arttırır.
  • Alabildiği gerçek zamanlı veriler sayesinde durum analizi yapar.
  • Yaptığı analizlerden elde ettiği verileri raporlar.

Üretim Yönetme Sistemi (MES)’nin Faydaları

Üretim Yönetme Sistemi (MES), üretim sürecini kolaylaştıran ve birçok masraftan arındıran sistemlerdir. Planlama sürecinden, ürün teslim sürecine kadar geçen her adımda firmalara destek sağlar. İşletmelerin ürettikleri ürünlerdeki kaliteyi arttırır. Üretim hattında harcanan süreyi düzenleyerek, ürünlerin daha kısa sürede teslim edilmesini sağlar. Üretim sürecinde makinelerin potansiyellerini değerlendirerek çevrim sürelerini düzenler.

Üretim Yürütme Sistemi (MES) ve Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Entegrasyonu

Kurumsal Kaynak Planlama (ERP), işletmelerin proje yönetimi, insan kaynakları, tedarik zinciri, muhasebe gibi alt sistemlerini bir araya getirmeye yarayan bir yönetim sistemidir. Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) sistemi gelişmiş bir yönetim sistemi olsa da erişemediği alt sistemlerden biri olan üretim sahasına, Üretim Yürütme Sistemi (MES) ile erişim sağlanır. Böylelikle Üretim Yönetme Sistemi (MES), Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP)’nın en önemli katmanlarından biri haline gelir. MES ve ERP entegrasyonu iki yönlü gerçekleştirilir. ERP’den iş emirleri MES’e, MES’den üretim verileri ERP’ye aktarılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir