Yalın Üretim Blogları

Hoshin Kanri Nedir?

Hoshin Kanri Nedir?

Hoshin Kanri, yalın üretim yaklaşımında politika uygulama sürecine verilen isimdir. Bu sayede şirketin belirlediği amaçlar ilerlemeyi sağlarken şirketin her kademesinde atılacak olan adımları da belirler. Aynı zamanda bu yaklaşım sayesinde şirket içindeki tutarsız yönlendirmeler ve zayıf iletişimin neden olduğu atıllık en aza indirilebilir.

Hoshin Kanri Yönetiminin Adımları

Hoshin Kanri politika uygulama yöntemi 7 temel adımda uygulanır. Bu 7 adım aynı zamanda Hoshin Planlaması olarak da bilinir.

  1. Şirket içi vizyon belirle
  2. Ana hedeflerin gözden geçir
  3. Yıllık hedefleri geliştir
  4. Yıllık hedefleri belirle
  5. Yıllık hedefleri uygula
  6. Aylık değerlendirme gerçekleştir
  7. Yıllık değerlendirme gerçekleştir

Bu yedi adımı özetlemek gerekirse iyi bir Hoshin planlaması şirketin vizyonuna göre hedef belirleme, bu hedefleri uygulama ve uygulamanın sonuçlarını değerlendirme adımlarından meydana gelir. Hoshin Kanri ile şirket içi süreçlerde ve politikalarda sürekli iyileşme ve gelişme elde edilebilir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta yıllık planlama yapılan durumlarda yıl içinde meydana gelebilecek değişimlerdir. Bu nedenle aylık değerlendirmeler proje yönetiminin başarılı olması için kilit rol oynar.

Linki tıklayark, Dijital Model Fabrika Uygulamalı Yalın ve Dijital Dönüşüm Eğitimi kapsamında temin ettiğimiz Stratejik Performans Yönetimi eğitimini inceleyebilirsiniz.

Hoshin Kanri Yöntemine Nereden Başlamanız Gerekir?

Birçok durumda yeni bir projeye ya da yeni bir prosese başlamak işin en zor kısmıdır. Bu aşamada tüm bileşenlerin değerlendirilmesi, planların yapılması ve olası sorunların tahmin edilmesi gerekir. Bu yöntemde Hoshin Kanri matrisi kullanarak projeye başlama süreçleri önemli ölçüde kolaylaştırılabilir. 

Uygulama aşamasında öncelikle bir stratejik plan oluşturulmalıdır. Stratejik plan kapsamında beş ya da daha az hedefin belirlenmesi gerekir. Hedefler haftalık olabileceği gibi aylık ya da yıllık da olabilir. Aynı zamanda verimliliğin ve etkinliğin ön planda tutulması gerekir. Bu süreçte daha sonra izlenecek olan değerlendirme aşamasında kullanılacak KPI’ların da dikkatli bir şekilde belirlenmesi büyük bir önem taşır.

Bir sonraki aşama ise taktik oluşturmayı içerir. Bu aşamada stratejilerin ve hedeflerin doğru anlaşıldığından emin olmak için yöneticilerle sürekli iletişim kurulmalıdır. Bu süreç aynı zamanda “catchball” olarak da adlandırılır. 

Taktikler belirlendikten sonra taktiklerin ve stratejilerin uygulanması gerekir. Uygulama sonrasında gerekli değerlendirme yapılmalı ve ihtiyaç duyulan noktalarda düzeltmeler yapılmalıdır. 

Unutmayın, UnoPro, Akademik, profesyonel yöneticilik, girişimcilik ve sanayicilik bilgi ve tecrübesine sahip Türkiye’nin tek eğitim ve danışmanlık kurumudur. Kurumsal firmalardan KOBİ ve küçük işletmelere kadar her segmentten üretim firmasındaki üretim yönetimi bilgi ve tecrübesine sahip olan UnoPro, Türkiye’nin ilk yerli ve milli Model Fabrika’sında sanayinin yalın ve dijital dönüşümü için size özel hazırlanmış eğitim müfredatı ile önce yalınlaşmanıza ve daha sonra Endüstri 4.0’a uygun bir şekilde dijitalleşmenize yardımcı olur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir